De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew intensiveert samenwerking met Vakbeweging

De nieuwe minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), Steven Mac Andrew, heeft het belang van samenwerking, tripartisme en sociale dialoog voor het verhogen van het welzijn van alle werkenden in ons land benadrukt in een ontmoeting met de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR). Deze raad, die de belichaming is van de gezamenlijke vakbeweging in ons land, is een van de sociale partners van de regering en dus ook van het ministerie van AWJ bij het voorbereiden en uitvoeren van het beleid. De ontmoeting met RAVAKSUR heeft plaatsgevonden op vrijdag 29 april 2022.

Het streven van de minister is dan ook erop gericht om een goede samenwerking te blijven hebben met de vakbeweging. Nu al is het zo dat de vakbeweging inspraak heeft bij de voorbereiding van het beleid en arbeidswetten omdat vertegenwoordigers van RAVAKSUR terug te vinden zijn in verschillende besturen, commissies en werkgroepen op het ministerie. Ook in het kader van het Decent Work Country Programma is de vakbeweging betrokken als een belangrijke partner van de minister. Als sociale partner wordt RAVAKSUR dan ook regelmatig geconsulteerd door het ministerie.

Bij de bespreking heeft de vakbeweging de belangrijkheid van haar rol als sociale partner en van de factor arbeid benadrukt. De aanwezige vertegenwoordigers van de vakcentrales hebben aangegeven de uitnodiging van de minister en de bereidheid tot intensieve samenwerking op prijs te stellen. Afgesproken is dat er maandelijks overleg zal zijn tussen de minister en RAVAKSUR over arbeidsaangelegenheden en issues op het vlak van arbeid.