De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en JeugdzakenDe Nationale AssembleeKabinet van de President

Minister Mac Andrew onderstreept noodzaak modernisering arbeidswetgeving

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft De Nationale Assemblee (DNA) deelgenoot gemaakt van de noodzaak om de arbeidswetgeving te moderniseren. De bewindsman heeft daarbij aangegeven dat binnenkort enkele arbeidswetten integraal behandeld zullen worden. Verder heeft de AWJ-minister ook de commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op de Werkplek aangekondigd evenals een project om Surinamers te trainen in nieuwe industrieën. De wijzigingen van de Arbeidsgeschillenwet 1946 en de Arbeidswet 1963 werden dinsdag met algemene 38 stemmen aangenomen. Vervolgens gaf het college met algemene 39 stemmen akkoord voor de aanpassing van de Ongevallenregeling, de Vakantiewet 1975 en de Veiligheidswet.

De genoemde commissie, die deze maand nog wordt aangesteld, zal als specifieke taak de bewindsman moeten adviseren op de gebieden waarvoor zij benoemd wordt. De minister wees erop dat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in 2020 een aantal conventies heeft toegevoegd als fundamentele conventies. “Ook al hebben we ze niet geratificeerd, wij zijn toch gehouden ze uit te voeren”, aldus minister Mac Andrew. Hij zegt dat de commissie hierin een grote rol zal vervullen. Uiteraard zal er ook gelet worden op diverse aspecten zoals beroepsziekte, welzijn, gezondheid en veiligheid van arbeiders. Op basis van de adviezen van de commissie zal hier beleid op losgelaten worden.

Voor wat betreft het vraagstuk van werkloosheid en vacatures deelde de AWJ-minister mee dat ook deze maand de officiële launch zal plaatsvinden van een project dat gefinancierd wordt met middelen uit een lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De bedoeling van het project “Labour Market Alignment with New Industries” is Surinamers te trainen om posities te gaan bekleden in nieuwe industrieën. De focus zal primair zijn op industrieën waar het vraagstuk van duurzaamheid een grote rol heeft, zoals landbouw en toerisme. Verder hoopt het ministerie binnenkort van start te gaan met een landelijk project vaktrainingen in wijken en districten, en wel voor jongeren, mensen met een beperking en volwassenen die zich wensen te scholen. Minister Mac Andrew zegt dat deze projecten bedoeld zijn om het arbeidspotentieel te versterken.