De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew ontvangt delegatie Safety & Security Academy Suriname

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ)heeft een vertegenwoordiging van the Safety & Security Academy Suriname (SSAS), onder leiding van the chief executive officer, Sharon Schalkwijk, ontvangen voor een gesprek. Bij deze ontmoeting, op 25 januari 2024, die op verzoek van de SSAS is gehouden, is veelal gesproken over arbeidsveiligheid en zaken die te maken hebben met veiligheid zoals bewustwording en educatie naar de samenleving en de noodzaak tot aanscherping van wetgeving inzake de veiligheidswet. Behalve Schalkwijk waren ook Theo Linscheer en Miquel Gilliot aanwezig.  

Minister Mac Andrew is zich ervan bewust dat veiligheid een belangrijk aspect is in het arbeidsgebeuren, binnen het bedrijfsleven, de vakbeweging en binnen het dagelijks leven van de mens. Hij heeft aangegeven dat vanuit het ministerie van AWJ steeds wordt gewerkt aan zaken aangaande veiligheid en euducatie op dit vlak maar ook de mentale gezondheid van burgers. Zo hebben arbeidsinspecteurs in april 2023 praktijkervaring opgedaan in veiligheidsaspecten op het vlak van asbestsanering, stoom- en damptoestellen, en zandstralen. Mac Andrew verwacht dat de Arbeidsomstandighedenwet die sinds 2019 bij DNA spoedig wordt behandeld.

Deze wet zal volgens de bewindsman de veiligheidswet van 1947 moeten vervangen. Partijen zijn het erover eens dat vooral voorlichting op het gebied van asbestverwijdering noodzakelijk is, gezien asbestverwijdering aan strenge regels is gebonden. Om te voorkomen dat arbeiders zichzelf in gevaar brengen is het dan ook noodzakelijk dat bij asbestverwijdering van tevoren melding wordt gedaan bij de Arbeidsinspectie die streng hierop controleert. De bewindsman kijkt positief uit naar de inspanningen vanuit de SSAS, die steeds meer hoogwaardige trainingen en opleidingen aanbiedt op het gebied van safety and security. Partijen zijn voorstander van een duurzame wederzijdse samenwerking .

Schalkwijk heeft aangegeven dat de SSAS zich steeds richt op het opleiden van personen op het gebied veiligheid en zekerheid op hoog niveau. Zij ziet veiligheid als een uitdaging die beleidsmatige aanpak vereist. Middels het aanbieden van gedegen opleiding, training en advisering kan volgens Schalkwijk steeds meer worden bereikt. De SSAS richt zich eveneens op jongeren aan wie gecertificeerde en beroepsgerichte veiligheids- en beveiligingstrainingen wordt aangeboden waarbij de focus ook wordt gelegd op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij kijkt uit naar een mogelijke samenwerking met AWJ om meer bewustwording en educatie te brengen naar de samenleving op het gebied van veiligheid.