De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Marie Levens op werkbezoek in Nickerie

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het westelijk district Nickerie. De bewindsvrouw heeft op woensdag 2 februari 2022 een druk schema afgewerkt, waarbij zij diverse scholen en afdelingen die ressorteren onder haar ministerie, heeft bezocht.

De bewindsvrouw begon haar schema door een beleefdheidsbezoek te brengen aan de districtscommissaris Senrita Gobardhan. De minister werd geflankeerd door directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Sherida Zalman-Bergraaf, Daniela Rosario, onderdirecteur Ontwikkelingsdienst, Dorothy Jones, waarnemend Hoofd Inspectie van het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS) en andere onderwijsfunctionarissen. Met de burgermoeder is er gedelibereerd over diverse onderwerpen het onderwijs rakende. De nadruk is gelegd op hoe het onderwijs in het district verder ontwikkeld kan worden. Ook met de afdelingen Onderwijsinspectie en Technische Dienst is er overleg geweest. De minister heeft de ambtenaren opgeroepen om assertiever te zijn en niet op ‘Paramaribo’ te wachten om bepaalde zaken gedaan te krijgen.

Er volgde hierna bezoeken aan een aantal scholen: de Openbare School Longmay, Scholengemeenschap Nickerie (PI-IMEAO) en L.C.Sitalsingh School (Mulo 3). Op de scholen hebben de minister en haar team breedvoerig overleg gehad met de onderwijsgevenden. Leerkrachten en docenten hebben van het moment gebruik gemaakt om velerlei knelpunten aan te kaarten. De minister heeft de doelgroep gemotiveerd en op het hart gedrukt om zich te commiteren en vol liefde te blijven inzetten voor het ontwikkelen van het onderwijs in het district Nickerie. Verder heeft de bewindsvrouw Covid-19-hulpmiddelen gedoneerd aan de scholen en afdelingen. Op vrijdag 4 februari zal de minister het kokosdistrict Coronie aandoen.