De Boodschap
Defensie

Minister Mathoera: “Kustwacht zou wel kunnen functioneren onder Defensie”

“De Kustwacht zou wel kunnen functioneren onder Defensie”. Zo reageerde minister Krishna Mathoera van Defensie op dinsdag 17 november 2020 tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement op een voorstel om de Kustwacht bij haar minister onder te brengen. De bewindsvrouw verwees in haar reactie naar de Jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi, waarbij het staatshoofd aangaf dat de mobiliteit op de binnenwateren zal worden versterkt, terwijl de Marine en de Kustwacht gezamenlijk zullen optreden.

Minister Mathoera benadrukte dat er nu al een samenwerking is tussen het ministerie van Defensie en de Kustwacht. Binnen de regering wordt nagegaan hoe de Kustwacht en Marine veel efficiënter en beter ingezet kunnen worden.

Ze noemt het “inderdaad zeer inefficiënt”, dat werkarmen van zeven ministeries, te weten: Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Justitie en Politie (Juspol), Financiën en Planning, Openbare Werken (OW), Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en Defensie afzonderlijk opereren in de Territoriale Wateren (TW) en de Exclusieve Economische Zone (EEZ), en dat ze boten en schepen gaan inzetten en beheren. Zeker in deze crisis zou het, aldus minister Mathoera, veel goedkoper en beter zijn om te clusteren en een organisatie op te zetten, die toezicht en controle houdt en resultaten neerzet.

Volgens art. 9 lid g. van het Besluit Taakomschrijving Departementen van Algemeen Bestuur (SB1991, no. 58) heeft het ministerie van Defensie de taak om toezicht te houden op alle activiteiten in de TW en EEZ. Lid c. van hetzelfde artikel geeft aan dat het ministerie de zorg heeft voor de krijgsmacht. Conform de wet 5 april 2017, wet instelling kustwacht is de Kustwacht Suriname (KWS) organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat haar operationele toezichthoudende en handhavende taken betreft valt het onder de procureur-generaal