De Boodschap
Defensie

Minister Mathoera legt focus op operationele gereedheid leger

Minister Krishnakoemarie Mathoera van het ministerie van Defensie heeft op 10 februari 2022 tijdens de maandelijkse persconferenties van het ministerie aangegeven dat de focus dit jaar gelegd zal worden op de operationele gereedheid van het Nationaal Leger. “Het accent in 2022 zal worden gelegd op meer inventarisatie, doorlichten, ordenen en bezuinigen , zei de bewindsvrouw in haar openingsstatement.

De beleidsprioriteiten voor de komende jaren is het gezond maken van de structuur van het Nationaal Leger en het instellen van een nieuwe leiding, dit om ervoor te zorgen dat het leger in staat zal zijn haar taken goed uit te voeren. Er is ook gedacht aan het opvoeren van kader door middel van diverse opleidingen. “De vooruitgang moet worden gewaarborgd in alle aspecten”, gaf minister Mathoera aan.

Per afdeling zal er worden gekeken naar de behoefte van middelen bij de verschillende defensieorganen zoals de reparatie van de reeds aanwezige helikopters voor de luchtmacht door 10 ingenieurs die zijn aangetrokken vanuit India. Ook de aankoop van boten voor de marine staat op agenda. Voor de landmacht zal er een speciale hindernisbaan worden opgezet. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de defensieorganisatie in paraatheid te brengen wanneer nodig. De posten in het binnenland zijn beperkt en beschikken niet over voldoende voertuigen. Deze posten zullen worden uitgebreid met meer mogelijkheden en waar nodig zullen posten worden opgezet, zoals te Afobaka vanwege de strategische ligging.

Ook wordt er aandacht geschonken aan het terugplaatsen van militairen in hun functie na rehabilitatie. Er zijn reeds 10 militairen succesvol teruggeplaatst in hun functie. De minister gaf ook aan dat er geruchten in de gemeenschap zijn over de instelling van een vakbond voor de militairen. “Wij hebben geen brief ontvangen, waarin het verzoek voor het instellen van een bond is gedaan”, stelt de hoogwaardigheidsbekleder. De bewindsvrouw geeft verder aan dat de defensieorganisatie geen moeite heeft met inspraak van militairen. De minister heeft benadrukt dat zij haar manschappen en medewerkers zeer erkentelijk is voor hun inzet. Verder merkt de functionaris op dat het leger kan groeien en bloeien door de ondersteuning van de Surinaamse gemeenschap.