De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed en staf brengen bezoek aan Commewijne

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft onlangs wederom een werkbezoek gebracht aan het district Commewijne. Dit in het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie. Naast het bezoeken van lopende projecten is ook aandacht besteed aan het OW-personeel dat onder alle omstandigheden het werk onder controle houdt. De OW-minister werd tijdens dit bezoek vergezeld door zijn directeuren, onderdirecteuren, adviseurs en afdelingshoofden.

Het ligt in de bedoeling dat de bewindsman samen met zijn staf alle dependances in de verschillende districten bezoekt om het organisatorische beleid van 2022 te presenteren. Gelijktijdig worden projecten aangedaan die door OW ten uitvoering worden gebracht. Er zijn ook projecten bezocht die in het afgelopen jaar waren aangehouden en nu weer zijn opgestart. Vervolgens is de leiding ook breedvoerig ingegaan op het beleidsplan van 2023, waarbij gekeken zal worden welke projecten nog meer voortgezet kunnen worden en hoe om te gaan met issues die door personeelsleden naar voren zijn gebracht.

Minister Nurmohamed voerde tijdens zijn toespraak aan dat hij met de verschillende afdelingshoofden van Sectie Oost Commewijne tevreden is. OW-Commewijne doet hard haar best om met de weinige beschikbare middelen werkzaamheden in het district uit te voeren. Ook zijn donateurs bedankt voor hun bijzondere bijdrage om bovenal projecten met een spoed karakter terstond helpen aan te pakken. OW-coördinator Rajindrekapoor Autar van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) in Commewijne gaf aan beter te zullen doen in 2022. Hij is de bewindsman zeer erkentelijk voor het feit dat de rechtspositie van een aantal ambtenaren in orde is gekomen. De minister gaf tot slot aan de districten Coronie, Nickerie, Wanica en Para in januari nog te bezoeken. Hij zei ook dat de districten voortaan frequenter zullen worden bezocht door de directeuren en afdelingshoofden.