De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Nurmohamed wenst roadmap aanpak wateroverlast

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft graag een roadmap voor een gefaseerde aanpak van de problematiek van wateroverlast. Deze gedachte deelde de bewindsman op donderdag 16 juni 2022 toen president Chandrikapersad Santokhi zich oriënteerde in gebieden in Paramaribo, die vanwege de aanhoudende regens met wateroverlast te kampen hebben. Volgens de bewindsman moet er bij totstandkoming van de roadmap nagegaan worden als de bouweisen veranderd moeten worden en of er verschuivingen of verplaatsingen nodig zijn. “Die studies zijn al gedaan en de adviezen zijn er al, maar nu moet er een roadmap worden gemaakt”, aldus de OW-minister.

Hij zegt dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) hiermee belast is en met wetenschappers bezig is binnen een paar weken een actieplan af te hebben. “Dan heeft de regering dat ook als leidraad”, voegt de bewindsman eraan toe. Voor minister Nurmohamed is dit de toekomst waar Suriname naar toe moet, willen wij tot een structurele aanpak komen van de problematiek. Minister Nurmohamed merkt op dat er veel werk is. De regering heeft een aantal teams ingesteld, waaronder het watercrisisteam bestaande uit een aantal ministers. “Maar er is los van het NCCR ook een team ingesteld dat het actieplan van de regering moet gaan formuleren op basis van voorgaande studies. Daaruit moet voortvloeien wat er moet gebeuren, welke richting opgegaan en welke acties ondernomen moeten worden.” Binnen het team hebben alle vertegenwoordigende ministeries hun taken en rol, waarbij vooral een goede afstemming van belang is.

De OW-bewindsman merkt op dat de wateroverlast vanaf vorig jaar ernstige vormen heeft aangenomen. Hoewel het dit jaar wat erger is dan 2021, is volgens de bewindsman de ontwatering wel soepeler verlopen. Echter is de noodzaak van duurzame maatregelen, zodat het water sneller kan wegtrekken, groter aan het worden. Daarenboven komt ook de sociale hulp die gepaard gaat met de problematiek. Minister Nurmohamed geeft aan dat dankzij de inspanning van zijn departement het probleem vorig jaar beperkt kon werken. Er zijn toen heel wat kanalen en trenzen opgehaald. Het ministerie is dit jaar vooral bij de mondingen van rivieren en kreken bezig geweest, met als resultaat dat het water sneller kon wegtrekken.

Desondanks zijn de gebieden die onderlopen daarmee niet verholpen. Deze plaatsen blijven volgens minister Nurmohamed vanwege de aanhoudende regens onder water lopen, terwijl het water op andere plekken binnen 24 uur al is weggetrokken. De bewindsman spreekt van een lastige situatie, die alles ontregelt doordat woningen en scholen onderlopen. “Het is een structureel probleem, een rampsituatie die zich steeds herhaalt en zeker ook in de toekomst”, stelt de OW-minister. Hij meent dat wij als samenleving anders moeten gaan denken, inrichten en bouwen, maar vooral passende maatregelen treffen. Minister Nurmohamed: “Het vraagt een hele mindshift.” Het vernieuwen en/of aanpassen van alle waterbouwkundige werken is volgens de bewindsman een dure grap. “Je kan niet alles in een keer doen.” Daarnaast zouden de capaciteit en mogelijkheden van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeersing uitgebreid moeten worden, vooral omdat dit soort rampen zich in de toekomst vaker zullen voordoen.