De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Raghoebarsing: “Review btw moet beleid niet onderuithalen”

Zowel de regering als Ravaksur en de actievoerende gezamenlijke vakbonden zijn het volgens minister Stanley Raghoebarsing met elkaar eens dat de btw-wet kanttekeningen behoeft. De minister van Financiën en Planning zegt echter dat een review van de btw-wet het door de regering ingezette beleid van stabiliteit niet onderuit moet halen. Hij is wel van mening dat de stabiliteit duidelijker zichtbaar moet worden in het dagelijkse leven.

De regering heeft op woensdag 8 november in aanwezigheid van onder meer enkele parlementariërs een onderhoud gehad met Ravaksur. Volgens minister Raghoebarsing zijn partijen het met elkaar eens dat wat in macro-economische zin is opgebouwd en hersteld, niet verloren moet gaan. Hij noemt de koersstabilisatie, toegenomen kasreserve en een dalende inflatie, maar ook herstel van instituten zoals de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit alles met steun van het bedrijfsleven, de vakbeweging en samenleving. De regering luistert volgens de bewindsman dan ook graag naar de sociale partners wanneer die aangeven dat de offers pijn doen.

Hij zegt dat er ook naar de actievoerende vakbonden wordt geluisterd. In elk geval is er met het gesprek met Ravaksur een basis gelegd voor voortgang van de communicatie. Minister Raghoebarsing betitelt de bijdrage van deze vakcentrale als constructief. Hij merkt op dat geen van de vakcentrales pleiten voor afschaffing van de btw, maar wel voor een betere toepassing. De regering zoekt ook naar de ruimte om verbetering te brengen. “Maar dat is”, aldus de minister, “niet vandaag op morgen geregeld.” Hij benadrukt dat het niet aan de regering gelegen is om veranderingen aan de door het college goedgekeurde btw-wet te brengen. “De oplossing is ook niet om de wet weg te doen of vervangen door een wet uit het buitenland, die in Suriname niet gaat werken. De oplossing is dat we met elkaar om tafel gaan.”

De regering is ingenomen met het standpunt van Ravaksur om – zonder terug te gaan naar het parlement – opvangmogelijkheden te scheppen voor de kwetsbare groepen. Minister Raghoebarsing zegt dat voor wat dit betreft al de vakcentrales goede voorstellen hebben gedaan. Hij vindt de opmerking van de vakcentrales dat het geld bij de rijken gehaald moet worden, terecht. Dit gebeurt volgens de bewindsman ook, maar de effecten zijn niet meteen zichtbaar. Verder merkt de minister op dat verhoging van de btw op brandstof niet bedoeld is om kwetsbare groepen te treffen, maar vooral om verbetering te brengen in salarissen en toelagen en deze te garanderen.

Hij erkent dat de btw-wet niet perfect is. “Er zitten zaken aan die verbetering behoeven. Alleen moet dat het beleid niet onderuithalen.” Als de btw-inkomsten wegvallen zullen volgens minister Raghoebarsing het uitbetalen van salarissen en de elektriciteitsvoorziening onmiddellijk in gevaar komen. Hij heeft heeft recentelijk nog een extra subsidie van USD 6 miljoen voor de NV Energiebedrijven Suriname moeten tekenen, omdat anders de elektriciteitsvoorziening naar wijken niet gegarandeerd zou zijn. De bewindsman zegt dat het voor de samenleving én de regering moeilijk is. Hij weet ook dat de stappen die gezet worden, klein zijn. Echter moeten die ook niet zodanig dat de rust en orde in gevaar komen. “Natuurlijk moeten er additionele maatregelen komen”, aldus de bewindsman. Hij kondigt duidelijke maatregelen aan voor wat betreft de consumentenprijzen. “De signalen van prijsopdrijvingen zijn wel degelijk aanwezig en het moet aangepakt worden.”