De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Raghoebarsing: “Verouderde overheidsinstituties vragen ook om hervorming”

Net als de bij de Belastingdienst ingezette hervorming, vragen ook andere overheidsinstituties om transformatie; vooral daar waar het gaat om het beheer van overheidsfinanciën. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zei op maandag 20 februari in De Nationale Assemblee (DNA) dat veel vertragingen en irritatie bij overheidsinstituties ontstaan door verouderde procedures. “Ook daarin moeten we hervormen”, aldus de bewindsman, die eerder in zijn spreekbeurt was ingegaan op de hervormingen bij de Belastingen.

Volgens ’s lands penningsmeester moet ervoor gezorgd worden dat overheidswerkarmen snel en slagvaardig kunnen werken. “Het is niet zo dat onze instituties niet werkwillig zijn, maar de regels zijn te traag en langdradig.” Minister Raghoebarsing geeft aan dat zijn departement vooral de taak heeft het beheer te voeren over én het goed uitzetten van staatsmiddelen. Zo moet ervoor gezorgd worden dat er geen tekorten zijn en dat uitgaven verantwoord kunnen worden. Heel veel maatregelen op het stuk van belastingen hebben te maken met het verbeteren van de financiële positie van de staat, zorgen dat er beleid gemaakt kan worden en dat het bestuursproces vergemakkelijkt wordt.

De bewindsman zegt dat de overheid afhankelijk is van inkomsten uit belastingen en niet-belastingmiddelen. Hij legt dan ook de nadruk op het hervormen van de Belastingdienst en zegt dat er naast het uitvoeren van de belasting toegevoegde waarde (btw), veel meer gebeurt. Zo wordt er hard gewerkt aan de wederopbouw van de capaciteit en transformatie van de Belastingdienst. “Waar er voorheen werd gekeken naar de loontrekkers, worden de gelden nu gehaald daar waar ze gehaald moesten worden.” De capaciteitsopbouw geschiedt door middel van automatisering, aanpassing van het Asycuda-systeem van de douane en het instellen van een semiautonome inningsinstantie.

Naast het innen van belastingen wordt er ook gestaag gewerkt aan het binnenhalen van aanvullende financiering. Internationale partners die hiervoor het meest in beeld zijn, zijn onder andere multilaterale instellingen als de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Wereldbank, de Caribbean Development Bank (CDB), het Franse Ontwikkeingsbureau (AFD), de Islamic Development Bank (IsDB), de Europese Commissie en het OPEC Fund for International Development (OFID). Daarnaast kan ook bij landen als India, China en Nederland additionele financiering betrokken worden.