De Boodschap
Volksgezondheid

Minister Ramadhin blikt terug op 5 maanden vaccinatiecampagne

Minister Ramadhin van Volksgezondheid blikt niet ontevreden terug op de afgelopen vijf maanden sedert op 23 februari dit jaar de eerste Covid-19-vaccinatie in Suriname werd toegediend. De bewindsman haast zich echter erbij te zeggen dat de communicatie opgevoerd moet worden, vooral wanneer het gaat om de districten Marowijne, Coronie, Para, Brokopondo, Sipaliwini en het binnenland. In deze gebieden is de vaccinatiegraad nog laag.

In de afgelopen vijf maanden hebben ongeveer 212.000 personen het eerste prikje ontvangen, waarvan zo’n 205.000 met het AstraZeneca-vaccin is ingeënt. Dit is lange tijd als enige vaccin ter beschikking geweest in Suriname. Twee weken geleden kon Suriname ook beschikken over Sinopharm, waarvan zo’n 6000 doses reeds zijn toegediend en waarvan ook 2 prikjes gegeven worden. Van de ruim 212.000 gevaccineerden zijn ruim 42.000 volledig gevaccineerd, dus reeds beide prikjes ontvangen. Minister Ramadhin verwacht dat alle tot nog toe gevaccineerden voor de volledige vaccinatie gaan. Hij hoopt dan binnen de komende twee maanden rond de 40% vaccinatiegraad te bereiken.

Dit neemt echter niet weg dat er meer mensen bereikt zullen moeten worden. “We kijken niet alleen naar het aantal, maar ook naar de risicogebieden en de districten”, aldus de bewindsman. Hij zegt dat de districten Marowijne, Para, Brokopondo, Sipaliwini en Coronie nog behoorlijk achter lopen qua vaccinatie. “Er worden pogingen gedaan om de vaccinatiebereidheid te verhogen, maar er is ook veel ruis, fake news, veel vragen, bezorgheden en onzekerheden.” Volgens minister Ramadhin kan niet verwacht worden dat deze zaken van de ene op de andere dag omslaan. “Het is de taak van de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, het BOG en diverse deskundigen om de communicatie met die gebieden op een andere manier te doen.

Minister Ramadhin merkt op dat vanwege de communicatie in de afgelopen vijf maanden het aantal tot nog toe gevaccineerden bereid is geweest is zich te laten inenten. Nu blijken er andere knelpunten in de communicatie te zijn en daarop moet ingespeeld worden. De Medische Zending zet zich in het binnenland in om via communicatie de bereidheid te verhogen. Minister Ramadhin heeft met een delegatie gesprekken gevoerd met het traditioneel gezag, dat zijn volledige ondersteuning heeft toegezegd. De bewindsman zegt dat bereidheid een proces is en van persoon tot persoon verschilt. Suriname heeft de ondersteuning van de PAHO, Unicef en het Rode Kruis Nederland die middelen beschikbaar zullen stellen voor de communicatie in de gebieden waar dat nodig is.