De Boodschap
Volksgezondheid

Minister Ramadhin brengt werkbezoek aan PCS

De minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin, heeft samen met zijn directieteam bestaande uit drs. Rakesh Gajadhar Sukul (directeur), mr. Tania Sanrochman-Kioe A Sen MPA (onderdirecteur Administratieve Diensten) en Diana Koswal BBA (onderdirecteur Financieel Beheer) een werkbezoek gebracht aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Dit heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 april 2021.

Het PCS is een instelling die zorg biedt aan mensen met een psychiatrische en psychosociale problemen. Er werd een presentatie gehouden door de algemeen directeur drs. Raj R Jadnanansing en de waarnemend medisch directeur drs. Rudi Dwarkasing waarbij het beleid van het PCS gepresenteerd werd. Naast het beleid van de instelling werden ook de problemen op het gebied van beleid, financiën, medische voorzieningen personeel aan het team voorgelegd. Tevens bracht de directie van het PCS enkele mogelijke oplossingen voor de problemen en toekomstplannen in kaart. Tijdens het geheel werd er ruimte ingelast voor een vragen- en discussieronde.

De bewindsman bedankte de directie van het PCS voor het duidelijk in kaart brengen van de knelpunten betreffende de instelling en zegde hen verdere ondersteuning toe. Hij gaf aan dat deze knelpunten spoedig besproken dienen te worden. Minister Ramadhin deed vanuit het ministerie het voorstel om samen het beleidsplan van de instelling vorm te geven en te evalueren. Per slot van rekening deed hij een beroep op de directie om alle zaken aangaande de financiële problemen die in lijn staan met covid-19 aan het ministerie te rapporten.

Na de presentatie hadden de minister en zijn staf een gesprek met de personeelsbond bij het PCS. De bewindsman bedankte hen voor de flexibiliteit bij de onderhandeling en ging kort in op de status van de gemaakte afspraken met de organisatie. Vanuit het ministerie is gevraagd om nog enig geduld op te brengen voor de afhandeling van het wensenpakket, aangezien er wat administratieve procedures gevolgd dienen te worden voor de formele ter beschikking stellen van de middelen. Er is inmiddels goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het wensenpakket, zoals overeengekomen. De voorzitter van de bond heeft aangegeven deze boodschap door te geven aan haar leden. Minister Ramadhin heeft een beroep gedaan op het bondsbestuur om temidden van de COVID-19-golf geduld op te brengen voor de ontstane situatie. Hij benadrukte persoonlijk de situatie te zullen blijven volgen. De bewindsman blikt terug op een vruchtbare meeting.