De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Ramadhin: “Samenwerking met Nederland moet braindrain gezondheidssector tegengaan”

Suriname en Nederland werken op diverse gebieden samen. Premier Mark Rutte heeft eerder in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname benadrukt dat Nederland het heel belangrijk acht om de samenwerking met Suriname te intensiveren. De minister-president heeft tijdens het vraaggesprek ook onder woorden gebracht dat Nederland zich sterk maakt om Suriname veel meer te ondersteunen op het gebied van gezondheidszorg. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft op 13 september 2022 laten optekenen dat het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Nederland intensief samenwerken.

De zorgsector heeft te maken met het fenomeen van braindrain, waarbij belangrijke delen van het zorgpersoneel wegtrekt naar vooral Nederland en de Nederland-Caraïbische eilanden. De Volksgezondheidminister benadrukt dat dit een groot zorgpunt is. Het wegtrekken van kader uit Suriname zorgt niet alleen voor ernstige tekorten maar vormt ook grote gevaren in de gezondheidszorg. “Wij willen binnen de samenwerkingsverbanden kijken hoe wij kunnen bijdragen aan een win-win situatie waar ook Suriname uit deze relatie kan putten”, zei minister Ramadhin.

Er zijn internationaal afspraken gemaakt over recruitment van werkers in de zorg door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daar is er een ethische code voor. Bij het rekruteren van zorgpersoneel door een land mag de zorgsector van een ander land niet destabiliseren. “Met betrekking tot braindrain moet ik aangeven dat los van het hebben van een afspraak met Nederland, men niet zomaar komt vissen in onze vijver. Er zijn werving bureaus die dat doen en daar is de Nederlandse regering niet zo goed van op de hoogte”.

De bewindsman onderstreept dat er structurele oplossingen gezocht worden. Ook Nederland heeft te kampen met ernstige capaciteitstekorten met name in de zeer gespecialiseerde gebieden van de zorg. Het is de bedoeling om de samenwerking tussen de opleidingsinstituten in beide landen beter te organiseren om goede instroom op gang te brengen. “Verder wordt steun gezocht voor het ontwikkelen van financieringsmodellen voor de gezondheidszorg en goede verzekeringsstelsels”, geeft de bewindsman aan.