De Boodschap
Volksgezondheid

Minister Ramadhin: “Ziekenhuis Wageningen wordt niet gesloten”

Het Petronella Ziekenhuis Wageningen wordt niet opgedoekt. Dit benadrukt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De bewindsman, die pas terug is van een regulier werkbezoek aan het westen van het land, brengt hiermee een einde aan geruchten als zou het ziekenhuis worden opgedoekt.

“Er is de afgelopen maanden veel gezegd over Wageningen en dat de regering van plan is om het ziekenhuis te sluiten. Laat mij hierbij duidelijk maken dat wij daarover nooit hebben gesproken. Wij hebben wel gesprekken gevoerd over het optimaliseren van de zorg en het verbeteren van de efficiency”, aldus de bewindsman, die voorstander is van praktische oplossingen binnen de huidige situatie.

Minister Ramadhin brengt in herinnering dat de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) samen met de apotheek reeds al voorziet in de eerstelijnszorg, terwijl het Mungra Medisch Centrum (MMC) samen met de Spoed Eisende Hulp voorziet in de tweedelijnszorg. Ook is er volop transport beschikbaar vanuit Wageningen naar Nickerie en omgekeerd. Ook transport naar Paramaribo is mogelijk. Uiteraard heeft hij tijdens zijn bezoek ook tekortkomingen geconstateerd. Zo is de medicamentenvoorziening nog niet optimaal. “Ik heb hierover ook overleg gevoerd en vandaag nog zal deze voorziening beter worden gegarandeerd.”

Door de ruis over de status van het ziekenhuis leefde het personeel ook in onzekerheid. Ook met het personeel en de burgers die gebruik maken van de diensten van het ziekenhuis, heeft de minister gesprekken gevoerd. Hij heeft beklemtoond dat de zorginstelling niet zal worden opgedoekt. De instelling beschikt over 3 artsen, waarvan 2 bij de RGD-poli en een bij de Spoed Eisende Hulp. “Wij gaan verder met de optimalisering van de zorg, zodat ook dit woongebied toegang heeft tot kwalitatieve zorg”, aldus de minister. Net zoals in het gehele land heeft ook Wageningen te kampen met diabetes en hoge bloeddruk bij patiënten. Middels het Hearts Initiatief zal dus ook aandacht worden besteed aan de preventieve zorg.