De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin ontvangt virtueel kopieën geloofsbrieven

De niet-residerende ambassadeurs van Turkije, België en Colombia hebben recent kopieën van hun geloofsbrieven aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking aangeboden. Mede vanwege de reisrestricties in het kader van COVID-19 konden deze diplomaten niet afreizen om deze formele handeling te plegen en is daartoe de mogelijkheid geschapen om dit via een virtueel platform af te handelen. Suriname onderhoudt diplomatieke betrekkingen met 141 van de 193 lidlanden van de Verenigde Naties. Dat is ruim 73%. Suriname heeft 19 diplomatieke missies in bijna alle regio’s van de wereld.  Het is voor het land een belangrijke toegang tot de wereld.

De rode draad tijdens de plechtigheden was de goede bilaterale relaties die Suriname onderhoudt met deze bevriende naties. Minister Ramdin en de ambassadeurs hebben gesproken over welke stappen ondernomen kunnen worden om de onderlinge samenwerking te verbeteren en waar nodig uit te breiden.

De Belgische ambassadeur Hugo Verbist gaf aan dat er gekeken zal worden naar welke projecten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Er werden samenwerkingsprojecten genoemd in het kader van de watervoorziening en toerisme. De standplaats van deze niet-residerende ambassadeur is Jamaica.

De ambassadeur van Turkije, mevrouw Bengu Yigitguden, memoreerde onder meer samenwerking op onder andere het gebied van industrie, toerisme alsook investeringen op verschillende gebieden.

Martha Cecilia Pinilla Perdomo, ambassadeur van Colombia, heeft onder meer de samenwerking in de mijnbouw, de agrarische sector en capaciteitsversterking geëntameerd alsmede samenwerking in het kader van PROSUR.

Minister Ramdin heeft eerder op 18 februari een gesprek gehad met zijn Colombiaanse collega, Claudia Blum, waarbij diverse zaken zijn besproken om de betrekkingen aan te halen.

De standplaats van de diplomaten van Turkije en Colombia is Port of Spain. Vermeldenswaard is dat deze landenvertegenwoordigers op een nader te bepalen tijdstip hun geloofsbrieven zullen aanbieden aan president Chandrikapersad Santokhi.