De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo opent Kraka Un Man Summit

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft de spits afgebeten tijdens een evenement ter versterking van mannen. Het evenement, genaamd Kraka Un Man Summit, heeft plaatsgevonden in het Lalla Rookh-gebouw, op zaterdag 19 november 2022. “Om die “kraka”(ondersteuning) te krijgen, vraagt het dat jij je soms ook kwetsbaar opstelt. Vrij van vooroordelen die belemmerend zijn voor het beleven van jouw mensenrecht als man, op welk gebied dan ook”, aldus de minister bij de opening.

Hij merkt op dat er over het algemeen een grote druk is op mannen, om aan de traditionele rolpatronen en maatschappelijke verwachtingen te voldoen. Daarin moeten jongens onder andere vooral sterk zijn en mogen ze niet openlijk hun emoties beleven. “Mannen onderdrukken met name kwetsbare emoties zoals angst, verdriet en schaamte en laten daartegenover vooral sterke en positieve gevoelens zien. Dit kan ertoe leiden dat wij het oog verliezen op problemen die specifiek betrekking hebben op onze mannen en jongens.”

“Internationale Mannendag moedigt”, aldus de BIZA-minister, “mannen aan om de jongens in hun leven de waarden, het karakter en de verantwoordelijkheden van het man-zijn bij te brengen.” De bewindsman zegt dat zijn ministerie openstaat voor maatschappelijke organisaties die voorstellen aandragen voor het versterken van de man. Hij benadrukt dat het meer dan noodzakelijk is, om naast vrouwen, ook mannen mee te nemen in het genderbeleid.

Minister Somohardjo: “Een aantal welzijnsproblemen hangen namelijk sterk samen met het mannelijke geslacht. Zelfmoordcijfers liggen bij mannen vaak hoger dan bij vrouwen. Uit een onderzoek uitgevoerd in 2019 door de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat wereldwijd op elke vrouw die zelfmoord pleegt, 2.3 mannen tot deze daad overgaan. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat mannen gemiddeld 4 à 5 jaar korter leven dan vrouwen. En hoewel vrouwen vaker het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, weegt het taboe meestal nog zwaarder op de schouders van de grote minderheid mannelijke slachtoffers.”