De Boodschap
Ruimtelijke Ordening en Milieu

Minister Tjong-Ahin zwaait officieel uit  

 Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is minister af. In dit kader is op 16 maart 2023 het protocol van overdracht getekend. Hij heeft de leiding officieel overgedragen aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De arbeid minister zal vanaf nu als ad-interim fungeren voor het ministerie van ROM.

 In zijn uitzwaaitoespraak zegt de ex-minister dat hij het kleinste ministerie achter zich laat, “daarmee is niet gezegd dat het ministerie qua productie en output navenant klein is. Het is een ministerie gericht op de toekomst, dat nog niet is uitgegroeid tot een helemaal ingevuld departement qua menskracht, maar er is reeds enorm veel werk verzet.”

Ex-minister Tjong-Ahin is ervan overtuigt dat de staf die hij achterlaat voldoende uitgerust is om het grote werk dat er te verrichten is, succesvol uit te voeren. “Wij zijn er trots op wat we tot op dit moment hebben kunnen doen.” Hij heeft zijn opvolger succes toegewenst om de potentie die het ministerie biedt optimaal te benutten.

Minister Mac Andrew zegt het jammer te vinden dat de uit het kabinet getreden minister het werk dat hij is begonnen niet kan afmaken. “Ik heb het ook bij de president gezegd dat we iemand van kaliber verliezen. Iemand die leiderschap heeft getoond de afgelopen jaren. Het is hem aardig gelukt om aan dit nieuwe ministerie vorm te geven.” Hij spreekt de hoop uit dat er continuering van beleid zal zijn. Hij hoopt daarvoor nog steeds te mogen rekenen op ondersteuning van de vertrekkende minister. Hij ziet in hem iemand die op diverse ministeries ondersteuning heeft geboden en bijgestaan heeft met wijsheid.