De Boodschap
Justitie & Politie

Minister van Justitie en Politie samen met waarnemend Korpschef op bezoek in Saramacca

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op 24 februari 2022, een bezoek gebracht aan het district Saramacca. De minister en zijn delegatie werden ontvangen door de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga. Dit bezoek betrof een kennismaking met de nieuwe waarnemend Korpschef van het Korps Politie Suriname, commissaris Ruben Kensen. Het ligt in de bedoeling om de wnd. Korpschef te presenteren aan alle districtscommissarissen en medewerkers van het ministerie van Justitie en Politie in de westelijk gelegen districten; Saramacca, Coronie en Nickerie.

Tijdens dit bezoek zijn enkele knelpunten aangaande Politie Saramacca door de districtscommissaris en de gewestelijke politiecommandant van Saramacca besproken met de minister. Het betreft zware onderbezetting van het politie personeel te Saramacca, de urgentie om de hulppost van politie te Boskamp te heractiveren, behoefte aan apparatuur voor verkeerscontrole en het beschikbaar stellen van vaartuigen voor de politie voor bereik van de omliggende dorpen. Daarnaast gaf de districtscommissaris aan dat er zijdens Brandweer Saramacca ook enkele knelpunten waren en heeft die ook onder de aandacht gebracht van minister Amoksi. Het gaat in deze om de behoefte aan een pick-up voor de vele meldingen voor het bestrijden van bijen, een tankauto en een blusvoertuig.

De bewindsman gaf aan alle zaken mee te nemen en op termijn te werken aan oplossingen. Er is bijzonder aandacht voor het problematiek onderbezetting van het politie personeel en ook hieraan zal gewerkt worden gaf de nieuwe Korpschef aan. Er zijn enkele mogelijke oplossingsmodellen besproken die binnenkort in vorm gegoten zullen worden voor implementatie.

De minister wordt vergezeld door de directeur van Justitie en Politie, S. Lakhisaran, de directeur van operationele diensten van Justitie en Politie, P. Campagne en de regio commandant van Regio West, H. Sardjoe. Na het bezoek aan Saramacca, vertrokken de minister en zijn delegatie naar het district Coronie.