De Boodschap
Openbare Werken

Ministerie GBB finaliseert administratieve procedure perceelruil vuilstortplaats Ornamibo

In verband met de aanleg van de vuilstortplaats te Ornamibo in het district Wanica, zijn er in 1998 onderhandelingen opgestart met ongeveer 11 eigenaren van omliggende percelen. Tijdens deze onderhandelingen is er gebruik gemaakt van de optie voor compensatie middels perceelruil. In het jaar 2000 is er een aanvang gemaakt met de afhandeling van de nodige administratieve zaken. Enkele perceeleigenaren hebben gedurende het proces van perceelruil de gang naar de rechter gekozen ter bespoediging van de afhandeling.

Ter finalisering van de perceelruil worden thans de laatste administratieve handelingen verricht door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Van de 11 eigenaren zijn de gerechtigden van 3 percelen reeds gecompenseerd middels een perceelruil. Het proces van ruiling met de gerechtigden van 4 percelen bevindt zich thans in de afrondende fase. Voorts zij vermeld dat geen van de gerechtigden van de resterende 4 percelen zich vooralsnog heeft aangemeld waardoor wat betreft deze 4 de onderhandelingen met betrekking tot perceelruil nog niet kan plaatsvinden. Het dumpen en verwerken van huishoudelijk afval te Ornamibo vindt normaal voortgang, en is het traject voor het verantwoord verwerken ingezet door het ministerie van Openbare Werken. Ornamibo heeft een grootte van 41 hectare en er wordt dagelijks 600 tot 700 m3 aan vuil gestort en verwerkt.

Het ministerie van Openbare Werken zet zich thans verder in voor het op een milieu verantwoorde wijze beheersen van het huishoudelijk en ander afval. Om het ongerief van buurtbewoners te minimaliseren zal het dagelijks aangevoerd vuil middels zand worden afgedekt, waardoor de eventuele stank en vliegenplaag worden verminderd. Thans is het ministerie bezig voorbereidingen te treffen voor een structurele oplossing van de vuilproblematiek te Ornamibo. Het traject om vuil te scheiden is inmiddels ingezet, zodat overgegaan kan worden tot recycling voor plastic, aluminium en karton. Hierdoor zal minder afval worden aangeleverd op de vuilstortplaats. Tenslotte wenst OW de mogelijkheden te bekijken naar het model van waste to energy middels verbrandingsovens. Het ministerie van GBB en OW hopen dat hiermee na 20 jaren uiteindelijk een finale oplossing is gebracht in de grondkwestie “Ornamibo”.