De Boodschap
Kabinet van de President

CONTRACTONDERTEKENING MINISTERIE OW EN CONSORTIUM

Op het ministerie van Openbare Werken is een contract inzake diverse infrastructurele projecten ondertekend tussen het ministerie van OW en het Consortium SUNECON/Firm Engineering and IBT-engineering. Het op 17 mei 2022 getekend contract moet bijdragen aan de verbetering van het transport logistiek en concurrentievermogen in Suriname. Concreet houdt dit in dat het consortium het finale ontwerp van de wegen rondom de Jules Sedney Haven en de brug over het Saramaccakanaal in de Van ’t Hogerhuysstraat op zich neemt en de supervisie van de werken daaromheen uitvoert.

Het project is bedoeld ter verbetering van het wegennet grenzend aan de haven van Paramaribo en behelst onder andere de reconstructie van de rijbaan, van 2 naar 3 rijstroken, aanpassing van de rotondes in de Van ’t Hogerhuysstraat en Poelepantje. Daarnaast bevat het project het plaatsen van een nieuw verkeerslichtsysteem, de zogenaamde smart traffic lights, de reconstructie van de brug van ’t Van Hogerhuysstraat en het aanleggen van fietspaden en trottoirs. De oplevering van het project zal binnen 3 jaar zijn. Via presentaties van SUNECON en PIU (Project Implementation Unit) kregen stakeholders een beeld van het voorontwerp.

Volgens Jerry Koornaar, Technical Manager van SUNECON, is “stakeholder consultation the key to everything” en zal er na ongeveer 8 maanden voorbereiding, middels ontwerpen, een bestek worden opgesteld. De aanbesteding is ook opengesteld voor Surinaamse bouwbedrijven. Minister Riad Nurmohamed van OW geeft aan dat er nog meer grote projecten op komst zijn.