De Boodschap
Transport, Communicatie en Toerisme

Ministerie TCT geeft Airlines toestemming voor herstart

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) buigt zich sedert 2020 over aandachtspunten en vraagstukken vanuit de sector “Transport” met betrekking tot gestrande passagiers als gevolg van de COVID-19-pandemie. Met betrokkenheid van de Associatie van Reisagenten in Suriname (ASRA) heeft het ministerie overleg gehad met respectievelijk COPA, GOL en Caribbean Airlines.

Het centrale aandachtspunt bij de gesprekken is geweest: het zoeken naar een gepaste oplossing voor de reizigers met tickets die niet gebruikt zijn en waartegen ook geen restitutie is verleend door de respectieve vliegmaatschappijen. Het besef dat COVID-19 de directe oorzaak is, is partijen bekend en juist daarom stelt het ministerie van TCT het belang van de passagiers centraal. Vermeldenswaard is dat door inspanningen van reisagenten SLM en Fly Allways de gestrande passagiers hun bestemming konden bereiken.

Aan COPA Airlines (Panama City – Paramaribo v.v.) is sedert 2021 toestemming verleend voor herstart van de vliegoperatie en heeft reeds de eerste vlucht plaatsgevonden in de eerste week van januari 2022. Aan de luchtvaartmaatschappijen GOL (Belem-Paramaribo v.v.) en Caribbean Airlines (Port of Spain – Paramaribo v.v.) is na overleg vorige week toestemming verleend voor de herstart.

Het ministerie van TCT wenst te benadrukken dat een goede en optimale samenwerking met alle actoren binnen de luchtvaartsector meer dan ooit een vereiste is in deze uitdagende periode. Derhalve mogen luchtvaartmaatschappijen op de volledige medewerking en ondersteuning van het ministerie rekenen in het belang van de passagiers en andere belanghebbenden.

Het ministerie wenst GOL en Caribbean Airlines succes toe met de voorbereidingen voor de herstart en rekent op een passende oplossing over zaken die nog ter discussie zijn in het belang van alle partijen.