De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Defensie bijkans 50 MP’ers rijker

Het ministerie van Defensie is bijkans 50 ambtenaren in de functie van Militaire Politie (MP) rijker. Bij de Vereniging Officiers Societeit (VOS) hebben 48 cursisten, die de basisopleiding tot Militaire Politie met succes hebben afgerond, hun diploma in ontvangst mogen nemen. Zij legden daarbij in aanwezigheid van waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh de bijbehorende eed af. Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie moedigde de nieuwe leden aan integer te handelen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

De bewindsvrouw sprak daarbij ode en erkentelijkheid uit naar het personeel van het Nationaal Leger (NL). De driejarige basisopleiding tot Militaire Politie, waarvoor er veel animo bestond, is een jaar geleden hervat na onderbrekingen vanwege de covidpandemie. Onder de bevoegdheden die de leden erbij krijgen vallen het opsporen en onderzoek van strafbare feiten gepleegd door militairen en specialistische opsporingswerkzaamheden, zoals de controle van reisdocumenten bij grensoverschrijding.

“Het is noodzakelijk om respect af te dwingen, om zodoende naleving van wetten en regels gedaan te krijgen”, stelde de defensieminister. Zij benadrukte dat dit ook geldt voor het handelen op social media.“Stelt u dus alles in het werk om goede militaire politieambtenaren te zijn, trouw te zijn en u voorbeeldig en onkreukbaar op te stellen.”