De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Defensie brengt eerbetoon aan gevallen militairen binnenlands conflict

Jaarlijks wordt op 8 augustus een plechtigheid gehouden ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen van het binnenlands conflict. Er is gekozen voor 8 augustus omdat het Vredesakkoord op deze dag in 1992 werd bekrachtigd. Het ministerie van Defensie heeft ook dit jaar in samenwerking met de Stichting Re-integratie Ex-Militairen (SREM) een bijzonder eerbetoon gebracht aan de gevallen militairen. Dit gebeurde bij het gelijknamige monument aan de Gravenberchstraat.

Het binnenlands conflict die tussen 1986 en 1992 werd uitgevochten is een zwarte bladzijde in de historie van Suriname. De gesneuvelde militairen van dit trieste en traumatische gebeuren zijn gememoreerd door het defensieapparaat. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op maandag 8 augustus 2022, zijn er kransen gelegd bij het monument voor gesneuvelde militairen. Minister Krishnakoemarie Mathoera en waarnemend bevelhebber Werner Kioe A Sen, hebben de nabestaanden en kameraden bemoedigende woorden toegesproken.

Minister Mathoera benadrukt dat de offers die zijn gebracht voor land en volk nimmer vergeten mogen worden. “De gesneuvelde militairen verdienen bijzonder veel respect. De offers zijn gekenmerkt geworden door leed, verdriet, onzekerheid en pijn. Dit mag nimmer meer voorkomen in onze rechtstaat Suriname. Wij moeten nooit vergeten wat deze 72 gesneuvelde militairen hebben gedaan voor Suriname. Zij hebben hun leven gegeven voor land en volk”, laat de bewindsvrouw optekenen. Volgens de minister hebben deze strijders hun dapperheid en loyaliteit bewezen door hun familie en vrienden achter te laten, ter bescherming van Suriname.

De bewindsvrouw memoreerde ook de militairen, die blijvende letsels hebben opgelopen. De defensieminister geeft aan zich samen met de Stichting Re-integratie Ex-Militairen, keihard in te zetten voor deze doelgroep. Het ondersteunen en begeleiden van ex-militairen in het proces van resocialisatie zal veel effectiever aangepakt moeten worden. Aan de nabestaanden spreekt zij de moed in om deze pijn, die altijd zal blijven, te kunnen verwerken.