De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Justitie en Politie treedt in overleg met Chinese verenigingen

Chinese winkeliers zijn de roofovervallen op hun ondernemingen beu. Zij willen dat hun veiligheid gegarandeerd is. In dit kader heeft een vertegenwoordiging van diverse Chinese verenigingen waaronder de Suriname Chinese Business Alliance (SCBA)op zondag 18 december 2022 een overleg gehad met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Tijdens dit onderhoud waren ook waarnemend Korpschef Ruben Kensen, de commissaris van politie dhr. Jacott, de parlementariër Wang Chuanrui, de voorzitter van SCBA Ma Xingrui en de bestuursleden, en de vertegenwoordiger van Vereniging van Chinezen uit de provincie Fujian (Fu Jian Tong Xiang Hui) aanwezig. Op deze vergadering wordt er gesproken over de recente golf van criminaliteit en het aangaan van een samenwerking tussen Chinese ondernemers met het ministerie van Justitie politie ter bevordering van de veiligheid.

De voorzitter van SCBA, Ma Xingrui stelde tijdens het onderhoud dat de burgerij, waaronder ook Chinese ondernemers, hun burgerlijke plicht naar de staat toe vervullen, zoals het betalen van belasting, en zich dagelijks inzetten. “Deze burgers hebben recht op veiligheid en de zekerheid dat de instituten die belast zijn met de veiligheid dit naar behoren doen”, aldus de SCBA-voorzitter.
De SCBA heeft aangegeven een fonds in het leven te zullen roepen ter bevordering van de veiligheid. Verder stelt dhr. Ma voor dat er een samenwerkingsstructuur komt tussen de SCBA en de autoriteiten ter bevordering van de veiligheid.

Minister Amoksi heeft aangegeven dat er vanuit zijn departement reeds maatregelen getroffen worden om het veiligheidsgevoel van de samenleving terug te brengen. Verder zullen meerdere maatregelen  in de komende tijd worden geïmplementeerd zoals het in het leven roepen van een werkgroep om de diverse veiligheidsvraagstukken aan te pakken. De SCBA zal gevraagd worden hierin te participeren.“Er zal alles aan gedaan worden om de overvallen te minimaliseren”, aldus de bewindsman. Hij geeft verder aan ook voorstander te zijn van een uniforme sluitingstijd voor de diverse winkels.

Waarnemend Korpschef Ruben Kensen geeft aan dat het garanderen van veiligheid de verantwoordelijkheid is van de KPS en dat een goede samenwerking tussen de autoriteiten en de burgerij op veiligheidsgebied een “must” is. Hij stelt hierom het initiatief van de SCBA op prijs.