De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Ministerie van LVV schoont kanalen te Alkmaar op

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft afgelopen week een aanvang gemaakt met het opschonen van lozingen in het ressort Alkmaar. Door de zware regenval werden de agrariërs in dit gebied getroffen door wateroverlast, wat onder andere te wijten was aan de dichtbegroeide lozingen. De agrariërs die hiermee te kampen hadden, namen contact op met de onderdirecteur van LVV-Regio Oost, de heer Ashwien Gangadin, die op zijn beurt LVV-minister Parmanand Sewdien inschakelde. De bewindsman gaf onmiddellijk opdracht voor het opschonen van de lozingen in het getroffen gebied.

Het gaat om opschoonwerkzaamheden van in totaal 8.2 kilometers. De ontwatering van ongeveer 100 hectare grond wordt hiermee ter hand genomen, waardoor bijkans 250 agrariërs en 1000 huishoudens geholpen zijn. Het betreffen agrariërs van Alkmaar, plantage Nijd en Spijt en Tamanredjo. De opschoonwerkzaamheden, die ongeveer 14 dagen in beslag nemen, worden in eigen beheer uitgevoerd. Eveneens is er een planning gemaakt voor aanpak van de sluizen en de wegen in dit gebied. De sluizen zijn van eminent belang voor het reguleren van het water voor de arealen in regentijd, het regelen van de afvoer en voor het behouden van het water in de droge tijd.

De boeren in getroffen gebieden telen vele producten zoals watermeloen, podosiri, bananen, boulanger, citrussoorten, komkommer, cassave, kool en peper. Ze leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan de voedsel- en fruitbehoefte van de Surinaamse bevolking. Voor het ministerie van LVV is het daarom van groot belang te zorgen voor een goede ontwatering van desbetreffende landbouwgronden, zodat de productie een vlot verloop heeft en landbouwers geen schade lijden.