De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geeft uiteenzetting van bezoek aan Azerbaijan

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) zet een reeks van ontwikkelingsactiviteiten op om het beroepsonderwijs te versterken. In dat kader zijn er verschillende schoolcampussen in ontwikkeling. Daarnaast worden technologiecentra op verschillende plaatsen gebouwd om jongeren op te leiden. Deze projecten worden gefinancierd door de Islamic Development Bank. Er staan twee campussen in de fase van aflevering. De volgende stap is om te werken aan de inhoud en de aanpassingen in het beroepsonderwijs in Suriname. Op uitnodiging van de ISDB zijn er twee delegaties afgereisd naar Azerbaijan om inzicht te krijgen hoe het gegaan is met de opbouw van het beroepsonderwijs. Een deel van de delegatie bestond uit leraren uit het secundair onderwijs en de tweede delegatie bestond uit beleidsmakers. De tweede delegatie werd geleid door minister Henry Ori van OWC.

De tweede delegatie bestaande uit vijf man heeft bezoeken gebracht aan verschillende instituten voor beroepsonderwijs, hoger onderwijs en scholen waar de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is geregeld. De delegatie is officieel ontvangen door de minister van Onderwijs van Azerbaijan.

Het beroepsonderwijs is georganiseerd rond Oil & Gas. Het land betekent in de naam: “land van vuur”. Baku is de hoofdstad van het land. Zeer goed ontwikkelde stad met allemaal topvoorzieningen. Suriname kan in vele opzichten leren van hoe zij de Oil & Gas sector hebben ontwikkeld en sectoren als de gezondheidszorg en onderwijs hebben ontwikkeld. Middels samenwerking met BP in Engeland en Technische bedrijven uit Zuid-Korea zijn de ouderwetse curricula uit het beroepsonderwijs veranderd en hoe het beroepsonderwijs in verschillende studierichting zich in de tijd heeft ontwikkeld: werktuigbouwkunde, lastechnologie, elektrotechniek, agrarische, ICT, autovoertuigen techniek, meubilair technologie, olie & gas, data science, muziek, cultuur en sport. Gekeken is naar de inrichting van het praktijkonderwijs en samenstelling van practicum onderwijs. Het bezoek aan de Baku Higher Oil School in Azerbaijan heeft veel indruk gemaakt op de delegatie van Suriname. Verder is bezocht de muziekschool Bulbul, het British College, Baku State Industry and Innovation Vocational Education Center en de ADA Universiteit.

Met het ministerie van Onderwijs uit Azerbaijan zijn er afspraken gemaakt voor de uitwisseling van studenten en docenten. Ook zijn er studiebeurzen beschikbaar voor studenten in Suriname voor met name de Oil & Gas sector, maar ook andere HBO-opleidingen. Ook is gesproken over technologie, coöperatie en renewable energy.

Suriname is lid van de ongebonden landen en werkt met alle landen in de wereld. De contacten met Azerbaijan hebben niet te maken met politieke voorkeuren of de geschiedenis van het land. De ervaringen en samenwerking hebben strikt te maken met vriendschapsbanden aansterken en het versterken van het beroepsonderwijs in Suriname. De lessen die Azerbaijan heeft geleerd vanuit hun opzet van de Oil & Gas industrie kunnen wij nader tot ons nemen. Vooral de rol van het beroepsonderwijs en de investeringen die zijn gedaan om de ontwikkeling van de olie & gas industrie op te bouwen zijn zeer leerrijk voor Suriname.

Er zal op korte termijn vanuit het ministerie van OWC inhoudelijk verslag worden gedaan van de werkbezoeken van de beide delegaties. De kosten voor het bezoek zijn volledig ten laste gekomen van de ISDB en de Azerbeidzjaanse regering.