De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Openbare Werken geeft informatie omtrent recente ontwikkelingen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in een persconferentie meer duidelijkheid verschaft over de laatste ontwikkelingen aangaande het ministerie. Hierbij is OW-minister Riad Nurmohamed op 30 oktober 2023 ingegaan op verschillende kwesties, waaronder de infrastructurele werkzaamheden alsook de bouw van de nieuwe vergaderruimte voor De Nationale Assemblee (DNA).

De bewindsman heeft aangegeven dat er her-aanbestedingen zullen plaatsvinden voor brug en steiger onderhoud. De landelijke aanpak van bruggen is momenteel in uitvoering. Deze werkzaamheden houden onder andere in dat oude houten loopbruggen worden vervangen door bruggen met een duurzame constructie. Verder worden dit jaar vijf verkeerslichten op belangrijke kruispunten vernieuwd met een nieuw systeem en in het volgend begrotingsjaar, nogmaals vijf. Het ministerie werkt ook aan het belijnen van de zebrapaden en de straten bij belangrijke plekken, in het bijzonder nabij scholen. Daarnaast zegt de minister dat de brandstofvoorziening vanuit het ministerie van OW voor overheidsvoertuigen gelinkt is aan een bepaald bedrag. Vanwege de koersstijging is deze voorziening gehalveerd waardoor er voor de meeste overheidsvoertuigen 50% minder brandstof is. Echter krijgen machines en zwaar materieel voor grote werken wel een volle tank brandstof.

Minister Nurmohamed heeft voor wat betreft de bouw van de nieuwe DNA-vergaderruimte aangegeven, dat deze op verzoek van het parlement geschiedt. “De middelen voor de bouw komen uit de begroting van DNA”. Volgens de bewindsman is de informatie van de aanbesteding hiervoor openbaar. De presidentiële commissie die hierover gaat, bestaande uit de ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en OW hebben samen met president Chandrikapersad Santokhi het besluit genomen dat de bouwwerkzaamheden per 1 november 2023 zullen stoppen. Er is een dossier vanuit het ministerie opgesteld met het verzoek dat een technisch team van UNESCO naar Suriname komt om met de moderator en de architect te werken aan een oplossing binnen de mogelijkheden en de cultuur van Suriname. Volgens minister Nurmohamed zullen binnenkort bij wet ook richtlijnen komen voor veilig bouwen.