De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van OW zet verdere stappen in project herinrichting Van ‘t Hogerhuysstraat

Op het ministerie van Openbare Werken is op 17 mei 2022 een contract inzake diverse infrastructurele projecten ondertekend tussen het ministerie van OW en het Consortium SUNECON/Firm Engineering and IBT Engineering. Dit contract houdt in dat het consortium het finale ontwerp van herinrichting van de wegen rondom de Jules Sedney Haven en de brug over het Saramaccakanaal in de Van ‘t Hogerhuysstraat op zich neemt en de supervisie van de werken daaromheen uitvoert.

Het project is bedoeld ter verbetering van het wegennet grenzend aan de haven van Paramaribo en behelst onder andere de reconstructie van de rijbaan, van 2 naar 3 rijstroken, aanpassing van de rotondes aan de Van ’t Hogerhuystraat en Poelepantje. Verder omslaat het project het plaatsen van een nieuw verkeerslichtsysteem, de zogenaamde smart traffic lights, de reconstructie van de brug van ’t Van Hogerhuysstraat en het aanleggen van fietspaden en trottoirs. De werkzaamheden binnen dit contract zullen binnen drie jaar opgeleverd zijn.

Via presentaties van SUNECON en PIU (Project Implementation Unit) kregen stakeholders een beeld van het voor ontwerp. Volgens Jerry Koornaar, Technical manager van SUNECON, is “stakeholder consultation the key to everything”. De voorbereidingen zullen ruim 8 maanden in beslag nemen. De aanbesteding is ook opengesteld voor Surinaamse bouwbedrijven. Minister Riad Nurmohamed van OW geeft aan dat er nog meer grote projecten op komst zijn.