De Boodschap
Volksgezondheid

Ministerie van Volksgezondheid reageert op klachten over rookontwikkeling

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft kennis genomen van de talrijke klachten over de omvangrijke rookontwikkeling die momenteel grote delen van ons land treft. De recente toename van rook in verschillende gebieden heeft de bezorgdheid van de gemeenschap aangewakkerd en het ministerie neemt deze zorgen zeer serieus.

De rookontwikkeling wordt momenteel zorgvuldig geëvalueerd door de relevante instanties binnen het ministerie, samen met andere betrokken overheidsorganen. Het ministerie zal samen met lokale autoriteiten nagaan wat de oorzaken van de rook zijn en passende maatregelen te nemen om de gezondheidsimpact op de bevolking te minimaliseren.

Het Ministerie van Volksgezondheid herinnert de bevolking eraan om voorzorgsmaatregelen te nemen om hun gezondheid te beschermen in situaties van rookontwikkeling, zoals binnen blijven, het gebruik van luchtreinigers indien beschikbaar, en het vermijden van buitenactiviteiten.

Verder roept het ministerie op tot kalmte en samenwerking van alle belanghebbenden terwijl er aan een oplossing wordt gewerkt om de rookproblematiek aan te pakken.

Het ministerie zal de bevolking op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot de rookontwikkeling.