De Boodschap
Volksgezondheid

Ministerie Volksgezondheid op Wereld AIDS Dag 2020: ‘Sab i Libi, Tek a Test!’

Hiv/AIDS is in Suriname is nog niet goed genoeg onder controle. Ofschoon het aantal nieuwe hiv-infecties in Suriname vanaf 2010 met 30% is afgenomen en er sinds 2010 20% afname is aan sterfte door HIV/AIDS door de beschikbaarheid van hiv-remmers, is de afname aan nieuwe infecties niet genoeg om HIV voldoende terug te dringen in Suriname. In het bijzonder is dat zo omdat naar schatting 40 procent (internationaal richtlijn om als land onder de 10% te zitten voor deze parameter) van de personen in Suriname die reeds met hiv geïnfecteerd zijn, dat nog niet van zichzelf weten. Het risico van terugveren van de hiv-epidemie in Suriname blijft daardoor reeel aanwezig.

In 2020 is vanwege de COVID-19-pandemie daar nog bijgekomen dat door noodzakelijke lockdowns en tijdelijk aangepaste poli-, apotheek- en openbaar vervoersdiensten om COVID-19 in te dammen, de risico’s voor een rebound van de hiv-epidemie theoretisch toegenomen zijn.

De belangrijkste stap om in Suriname de hiv-epidemie onder controle te krijgen is het zichtbaar maken en in behandeling krijgen van allen die reeds hiv geïnfecteerd zijn maar dat nog niet van zichzelf weten.

Ook dit jaar is de belangrijkste boodschap op WAD dus ‘Sab i Libi, Tek a Test!’

Dit jaar is het 32 jaar dat wij in de wereld, maar ook in Suriname, Wereld AIDS Dag gedenken. Door de beschikbaarheid van hiv remmende medicatie, ook in Suriname, is het al meer dan 20 jaren zo dat personen die door hiv geïnfecteerd zijn door hiv-remmers niet voortijdig aan hiv/AIDS hoeven te overlijden.

Het advies het hiv-programma van het ministerie van Volksgezondheid, is dat elke seksueel actieve persoon op de hoogte is van zijn/haar hiv-status. Wie zijn status kent, kan ervoor zorgen hiv-negatief te blijven door veilig seksueel gedrag te continueren (gebruik condooms bij elke partner van wie je de status niet kent, vaste partner). Voorkomen blijft beter voor de eigen gezondheid, dan te moeten leven met het risico op complicaties door hiv.

Bij de Dermatologische Dienst, de Malaria TropClinic op Geyyersvlijt, de RGD test sites van Flora, Latour, LeLydorp, LaVigilantia en Wonoredjo kan men gratis terecht voor een hiv-test. Bij Stichting Lobi kan dat tegen vergoeding. Bij de walk-in test sites weet men binnen een uur het resultaat. Eenieder ouder dan 16 jaar kan daar terecht. Met een hiv-testaanvraag via de huisarts te verkrijgen, kan een hiv-test via laboratoria gedaan worden. Deze test wordt door de ziektenkostenverzekeraars vergoed.

Voor degenen die te weten komen dat ze hiv geïnfecteerd zijn, is behandeling mogelijk en kan erger voorkomen worden. Behandeling van hiv wordt tegenwoordig gestart zo snel als mogelijk nadat bekend is dat een persoon hiv geïnfecteerd is. Er wordt niet meer gewacht totdat een persoon klachten van hiv/AIDS ontwikkelt. Dit is bekend als ‘treat all’ en is zelf bewezen het beste te zijn voor de persoon die met hiv leeft. Voor behandeling van hiv kan men zich bij zijn huisarts melden, die samen met de persoon zal nagaan wat voor hem/haar het beste is.

Het voordeel van behandeling van personen die met hiv leven, reikt verder dan de persoon zelf. Elke persoon waar het hiv-virus succesvol onderdrukt is, kan de infectie niet meer/veel moeilijker overdragen aan zijn/haar seksuele contacten. Dit is een belangrijke reden voor de afname van nieuwe hiv-infecties in Suriname en de rest van de wereld.

90-90-90

Naar schatting leeft 1,3 procent van volwassenen in Suriname met hiv, waarbij 1/3 deel van deze personen dat nog niet van zichzelf weet. Van degenen die wel van zichzelf weten hiv geïnfecteerd te zijn en die zich ook al aangemeld hebben voor behandeling, zien we dat 83% de behandeling met succes start en 87% van hen die dit ook goed volhouden met succes het hiv-virus in hun lichaam onderdrukken. Hiv-behandeling werkt en investeren in deze behandeling betaalt zich terug.

Om de hiv-epidemie verder terug te dringen en uiteindelijk hiv als volksgezondheidsprobleem te elimineren in 2030 wordt ernaar gestreefd dat in 2020 minstens 90 procent van personen die met hiv leeft zijn status kent, minstens 90 procent van deze personen ook in hiv-zorg is en remmers ontvangt en dat vervolgens minstens 90 procent van deze personen langdurig met succes behandeld wordt. In 2030 wordt gestreefd naar 95-95-95.

Het thema van WAD 2020 ’Global solidarity, Shared responsibility’

Dit thema is deels geïnspireerd door de lessen geleerd uit de COVID-19-pandemie van dit haast afgelopen jaar, waar met name sterk naar voren gekomen is dat tijdens een epidemie niemand veilig is totdat iedereen veilig is en dat gelijke toegang tot gezondheidszorg, welke ook een van de basis beleidsintenties van het ministerie van Volksgezondheid is, daarbij een essentiële randvoorwaarde blijft.

Aan het eind van dit veelbewogen COVID-19 jaar is het treffend dat de aan het begin van de COVID-19-pandemie belangrijke lessen hoe om te gaan met COVID-19 uit de 40-jarige leerschool van hiv getrokken zijn, en nu 10-12 maanden later uit het COVID-19-draaiboek belangrijke lessen terug meegenomen kunnen worden. De kracht van de eensgezindheid en gedeelde verantwoordelijkheid is het essentiële ingrediënt om een epidemie succesvol terug te dringen en in deze ook in Suriname de hiv-epidemie verder te katalyseren naar het punt van eliminatie.