De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC geeft instructies aan VOJ-scholen

Alle schoolleiders van VOJ-scholen hebben van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) instructies gekregen met betrekking tot het verdere verloop van het schooljaar. Op woensdag 30 juni 2021 zijn de lessen voor de examenklassen hervat.

De streefdatum voor het uitreiken van het overgangsrapport is vastgesteld op 6 september 2021. Voor de klassen 1, 2 en 3 gaat de vakantie op 8 september 2021 in. Het nieuwe schooljaar begint niet op 1 oktober zoals gebruikelijk is, maar op 10 oktober 2021. De bedoeling is dat het Examenbureau het examenprogramma en de data voor het eindexamen Mulo en het toelatingsexamen VWO/Havo/Natin in de week van 5 juli bekendmaakt. Voor het inleveren van de SO-cijfers zullen er ook duidelijke afspraken worden gemaakt.

 

AVONDSCHOLEN

Het MinOWC zal voor alle personen die betrokken zijn bij het examentraject van de Avond Mulo- en LBO-scholen een namenlijst opvragen voor de aanvraag van dispensatie bij het ministerie van Justitie en Politie. De aanvraag voor dispensatie zal gedaan worden door de departementsleiding.

 

MOTIVATIE

In de instructiebrief aan de scholen heeft de departementsleiding benadrukt dat leerkrachten de leerstof dienen te herhalen. Verder wordt op de leerkrachten het beroep gedaan om de leerlingen te motiveren en ze mentaal voor te bereiden naar het eindexamen toe.

 

SCHOOLONDERZOEK

Een andere instructie is dat het tweede SO, waar dit nog niet het geval is, moet worden afgerond. Er mogen niet meer dan twee SO’s per schooldag worden afgenomen. In de komende periode moet ook het derde SO (mondeling) in het vak Nederlands worden gepland. Hiervoor geldt dat de kandidaat geëxamineerd wordt in drie boeken, twee gedichten en het rollenspel. Er mag niet worden afgeweken van de tijdsduur van tien minuten per koppel. Verder dienen er steeds twee leerkrachten het mondelinge examen af te nemen, waarbij een als examinator functioneert en de andere als bijzitter.

 

INSTRUCTIE LBO-SCHOLEN

De departementsleiding heeft ook instructies gegeven aan leerkrachten van de LBO-scholen. Ook voor deze leerkrachten is het motiveren van de leerlingen belangrijk. Ingeval er nog vakken zijn van het tweede schoolonderzoek die nog niet aan de orde zijn geweest, moeten die worden getoetst. Voor LBO Stoelmanseiland zijn er andere instructies met betrekking tot het leer- en afrondingsprogramma. Alle praktijkvakken zullen volgens de afgesproken instructies plaatsvinden en worden afgerond.