De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC informeert gemeenschap over recente onderwijsontwikkelingen

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en haar staf zijn op dinsdag 8 februari 2022, tijdens een persconferentie ingegaan op de recente ontwikkelingen in het onderwijs. Onlangs heeft de minister zich samen met een delegatie georiënteerd in de districten Nickerie en Coronie. Op de Sitalsinghschool in het district Nickerie is de aftrap gegeven voor de Mulo-C-richting. Naast de bestaande A- en B-richting hebben leerlingen nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor de C-richting waar de focus ligt op talen en ICT.

Tot voor kort werd voor leerlingen van de tweede klas mulo bepaald, dat zij naar de A- of B-richting moesten op basis van vastgestelde normen. De praktijk wijst echter uit dat sommige leerlingen geen interesse hebben in de vakken handelsrekenen, wiskunde en natuurkunde. Voor deze groep kinderen komt er meer keuze, zei minister Levens. Verder is de mulo-D-richting in voorbereiding. Bij deze studierichting zal de focus liggen op de kunst- en cultuurvakken inclusief muziek. De MinOWC-minister gaf verder aan dat de Science and Techology richting ook in voorbereiding is. Suriname gaat stapvoets de richting op van andere Caricomlanden waar de kinderen uit verschillende profielen kunnen kiezen.

Om de scholieren te ondersteunen in het maken van een bewuste keus worden momenteel studentenbegeleiders opgeleid. Zij hebben de taak om schoolgaande kinderen in een vroeg stadium te helpen om een bewuste keuze te maken. De departementsleiding is er voorstander van dat alle kinderen in school blijven, omdat er genoeg keuzemogelijkheden zijn in het onderwijs. De heer Milton Top, hoofd inspectie Voortgezet Onderwijs Junioren (voj), zei dat de pilot voor mulo-C landelijk op tien scholen is gestart.

Het MinOWC treft in het district Brokopondo voorbereidingen voor de renovatie van zeven scholen, die in uiterst deplorabele staat verkeren. Verder gaf de bewindsvrouw aan, dat er enorm is geïnvesteerd in het binnenland. Dit was nodig vanwege de achterstand in dit gebied. Er zijn 2.500 laptops beschikbaar gesteld voor het achterland voor het verzorgen van onderwijs.

Vanwege de aandacht voor het oosten van het land was het westen enigszins verwaarloosd. Tijdens het recente bezoek is volgens minister Levens duidelijk geworden dat vooral het district Coronie ondersteuning nodig heeft. In dit district is er een tekort aan leerkrachten. Dagelijks reizen onderwijsgevenden vanuit Nickerie naar Coronie af, wat een enorme opgave is vanwege de afstand. Door de departementsleiding is besloten om containerwoningen aan te schaffen ten behoeve van dit district voor het huisvesten van de leerkrachten. Districtscommissaris Maikel Winter kijkt al uit naar een locatie voor het opzetten van deze woningen. Minister Levens overweegt ook om te beginnen met het eerste leerjaar van de middelbare school in Coronie. Deze scholieren moeten nu nog naar Nickerie afreizen.