De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC maakt reeds lang beloofde betalingen van enkele leerkrachten in orde

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) informeert de samenleving middels deze over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de salarisbetaling van een aantal leerkrachten die vorig jaar zijn aangenomen.

Na ontvangst van een melding over het niet ontvangen van salaris door leerkrachten die in oktober 2023 zijn aangesteld, heeft het ministerie een grondig onderzoek laten verrichten. Hierbij is vast komen te staan dat er diverse redenen waren die ertoe geleid hebben dat een aantal leerkrachten niet correct in het betalingssysteem waren opgenomen.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bevestigt dat de achterstallige salarissen van deze leerkrachten volledig zullen worden uitbetaald deze maand april 2024. Deze betalingen zullen ervoor zorgen dat de leraren de salarissen ontvangen waar ze recht op hebben.

Dit persbericht heeft als doel om transparantie te bieden aan de samenleving en om duidelijkheid te verschaffen over dit incident. Het ministerie streeft ernaar om de betreffende leerkrachten gerust te stellen dat hun situatie is opgehelderd en dat zij hun betalingen spoedig zullen ontvangen.