De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC schaft zes smart-televisies aan voor afstandsonderwijs

Er zijn door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zes 50 inch smart-televisies aangeschaft. Zes muloscholen in de districten Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne krijgen er elk één voor het creëren van een digitale leeromgeving, zodat de leerlingen enerzijds in groepsverband kunnen deelnemen aan afstandsonderwijs. Dit type onderwijs zal worden verzorgd door onder andere docenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en collega vakleerkrachten van andere scholen.

Anderzijds wordt het mogelijk dat de leerlingen onder leiding van hun eigen vakleerkrachten via onder andere YouTube, digitale platforms en websites kunnen kijken naar instructiefilms, zegt Milton Top, hoofd afdeling Inspectie Voortgezet Onderwijs Junioren (Inspectie VOJ). De scholen die zo’n smart-televisie krijgen zijn: Mulo Brokopondo, Mulo Brownsweg, VOJ Albina, VOJ Atjoni, VOJ Apoera en VOJ Stoelmanseiland.

De meeste leerlingen in het binnenland kunnen geen afstandsonderwijs volgen, omdat zij thuis de mogelijkheid daartoe niet hebben. Deze groep is daarom aangewezen op de faciliteiten van de school. Enkele van deze scholen hebben een computerlokaal met computers en of laptops. Met uitzondering van VOJ Albina beschikken de scholen over een vrij stabiele internetverbinding. Er worden ook ICT-lessen verzorgd.

Vanwege het ontbreken van voldoende klassikale audiovisuele leermiddelen worden de ICT-leerkrachten ertoe gedwongen om leerlingen individueel te begeleiden met hun devices. Het grote nadeel is het ontstaan van een tragere internetverbinding. Een oplossing hiervoor is dat er slechts een laptop in het lokaal geplaatst wordt, die gekoppeld wordt aan een smart-televisie. Een smart-televisie is te verkiezen boven een beamer, omdat bij een beamer er aparte voorzieningen getroffen moeten worden voor het afspelen van het geluid.  Volgens Top wordt het bovendien steeds moeilijker om vakbevoegde leerkrachten te detacheren in het binnenland. Vanwege de sluiting van de scholen, door de COVID-19-maatregelen, is het afstandsonderwijs een welkome manier om de ontstane onderwijsachterstanden in te lopen.