De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & CultuurVolksgezondheid

Mogelijk aanpassing maatregelen; scholen mogen open

“Aangezien de trend en de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 gunstig zijn uitgepakt in de afgelopen weken, is het inderdaad de tijd om te denken aan een stukje aanpassing van onze maatregelen.” Zo sprak minister Amar Ramadhin tijdens de COVID-19-persconferentie op vrijdag 19 februari 2021. Hij gaf te kennen dat in dit kader op advies van het Outbreak Management Team en na besproken te zijn in de regeringsraad, alvast de instructies zijn doorgegeven dat de scholen op hoger niveau feitelijk al mogen worden opengesteld.

Er is op zaterdag 20 februari een COVID Cluster-meeting met een aantal ministers, maar aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn de instructies reeds doorgegeven. Minister Ramadhin deelde namens de bewindsvrouw mee dat intern de organisatie al wordt gemobiliseerd ter voorbereiding van de herstart van het onderwijs op alle niveaus in Suriname. Hij benadrukt dat de exacte informatie van het ministerie zelf zal komen. “De regering is op advies van het Outbreak Management Team echter er unaniem over eens dat gezien de huidige gunstige ontwikkeling en trend het verstandig en medisch verantwoord is om het onderwijsproces te herstarten.” Het Outbreak Management Team heeft nog enkele andere aanbevelingen gedaan die morgen doorgenomen zullen worden.

Hoewel de situatie momenteel gunstig is, het percentage acceptabel, het aantal gevallen duidelijk afgenomen en de druk op de zorg minder, benadrukt minister Ramadhin wel dat er niet veel verlichting verwacht moet worden. De regering wil niet te snel zaken vrijgeven. Het gaat volgens hem om een proces en er wordt rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen. Zo wijst hij erop dat er nu reeds (huwelijks)feesten worden gepland, “terwijl er daarvoor nog niet eens toestemming is gegeven.” Minister Ramadhin: “Mensen denken dat COVID-19 weer aan het vertrekken is. Dat hebben we ook geconstateerd in november. We zagen de gunstige situatie in het land.” Hij zegt dat er daarom geprobeerd wordt verlichting op een gefaseerde doch verantwoorde wijze te brengen. De regering wil geen spreading events. De bewindsman vraagt de samenleving geplande feesten uit te stellen en waarschuwt voor de boetes die gekoppeld zijn aan het overtreden van de regels.

Hij zegt dat de regering niet alleen focust op de weekend lockdowns en inzetten van maatregelen. Het meest bepalend is het gedrag van de samenleving. “Het naleven van de maatregelen zal het succes bepalen. We zijn er uiteraard nog niet. Elke positieve en elk sterftegeval is er een te veel.” De bewindsman adviseert daarom de algemene maatregelen – mond- en neuskap, handen wassen en afstand houden – nog steeds ter harte te nemen.