De Boodschap
Binnenlandse Zaken

NAS en stadsarchief Amsterdam intensiveren samenwerking

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) en het Stadsarchief Amsterdam hebben middels een Memorandum of Understanding (MoU) de onderlinge samenwerking geïntensiveerd. Directeur Mohamad Eskak van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) plaatste namens het NAS zijn handtekening onder het document, terwijl Bert de Vries zijn handtekening plaatste namens het Stadsarchief Amsterdam. De ondertekening geschiedde op 29 mei, in aanwezigheid van de burgemeester van Gemeente Amsterdam, Femke Halsema, enkele delegatieleden en de nationale archivaris, Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad.

Het ontsluiten van de archiefbronnen die zowel Suriname als Nederland samen delen, is één van de belangrijke doelen van dit partnerschap met Stadarchief Amsterdam. Immers, de stad Amsterdam was dé eigenaar van de kolonie Suriname en wel in de 18e eeuw. Zij zaten samen in de Geoctrooieerde Sociëteit van Suriname, waarvan de West-Indische Compagnie, de familie van Aerssen van Sommelsdijck en de stad Amsterdam aandeelhouders waren. Heel veel plantage- eigenaren en planters waren ook afkomstig uit Amsterdam. Hieruit kan volgens de nationale archivaris opgemaakt worden dat de geschiedenis van Suriname en Amsterdam nauw met elkaar verweven zijn. “Het gaat om een pijnlijke geschiedenis, maar daarom is het belangrijk om deze archieven te ontsluiten en toegankelijker te maken.”

Het ministerie van BiZa, onder wie het NAS valt, is zeer ingenomen met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Door de eeuwenoude band tussen Suriname en Nederland, is er volgens BiZa directeur Eskak, een gedeelde geschiedenis ontstaan die een materiële en immateriële erfenis achterlaat voor beide gemeenschappen. Vooral gelet op de groeiende belangstelling in archiefmateriaal van zowel lokale als internationale bezoekers, is directeur Eskak er stellig van overtuigd dat beide archiefinstituten samen met elkaar meer kunnen bereiken in het toegankelijk maken van archiefmateriaal voor het publiek en de doelen die zij nastreven, beter realiseren.

De mensen die toen naar Suriname werden vervoerd, zijn volgens burgemeester Halsema van hun identiteit en historie beroofd. Echter betekent archivering de teruggaven van de identiteit. Halsema benadrukt dat de goede samenwerking met Amsterdam niet alleen betekent dat de geschiedenis van een land opgebouwd wordt, maar dat dit ook de teruggave van de eigenwaarde en menselijke waarde betekent. Een van de programma’s waarin nauw samengewerkt zal worden is de bronnen met name de notariële akten in Suriname toegankelijk te maken. Nederland heeft dat reeds gedaan en dat zal gedeeld moeten worden. Er zal ook een aparte website moeten komen voor dit stukje geschiedenis, waarop alle aktes en geschiedverhalen geplaatst kunnen worden. Tegelijkertijd zal er ook een samenwerking worden aangegaan met betrekking tot de toezichthoudende functie van het NAS. De samenwerking tussen het NAS en stadsarchief Amsterdam dateert uit 2005- 2009 en raakte bekoeld tijdens het presidentschap van Bouterse.