De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Nationaal Archief overhandigt scans akten aan CBB

Recent heeft het Nationaal Archief Suriname (NAS) een digitaal bestand van 2 TB bevattende de akten van Geboorten Paramaribo (1828- 1995), Huwelijken Paramaribo (1801- 1930), Huwelijken Districten (1860-1941), Echtscheidingen (1916- 1955), Overlijden Paramaribo (1883- 1960), Overlijden Districten (1845-1852), Erkenningen (1916-1928) overhandigd aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.)  In het digitaal bestand zijn in totaal 340.877 jpg.files akten opgenomen.

Eind 2019 is het NAS gestart met het project ‘ Saving the future of Surinamese history. Preserving archival heritage and infrastructure in Suriname’ dat werd (wordt) uitgevoerd in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit (Studierichting Geschiedenis) en de Radboud Universiteit met ondersteuning van het Nationaal Archief Nederland (NAN). Voor dit project is het archief van de oud Burgerlijke stand en de Immigratieregisters geselecteerd voor ontsluiting, restauratie en digitalisering. Grote delen van de oud Burgerlijke Stand registers zijn reeds eerder tijdens het microverfilming project van het Landsarchief (voorganger van het NAS) verfilmd en op microfiches geplaatst. In 2020 werd besloten om vanuit de moederrol de bestanden te digitaliseren. Het digitaliseren vanuit de moederrol werd uitgevoerd en gefinancierd door het Nationaal Archief Nederland.

Medewerkers van het NAS zullen in het nieuwe jaar een aanvang maken met de restauratie en digitalisering van de ontbrekende delen van het archief, die nog niet zijn verwerkt.

Zowel de nationale archivaris, mw. Rita Tjien Fooh als de directeur van het CBB, Anastatia Pokie hebben bij de overhandiging van het digitaal bestand benadrukt dat beide instanties nauwer zullen samenwerken op het gebied van de restauratie en digitalisering van de Burgerlijke Stand registers. Reeds heeft het NAS de registers van de tot slaafgemaakten in 2017 gedigitaliseerd en is de informatie vanaf 2018 online beschikbaar voor het publiek.  Inmiddels zijn de Emancipatieregisters ook door het NAS gedigitaliseerd. Het streven is erop gericht om de informatie van de oud Burgerlijke Stand registers die reeds openbaar zijn, in 2022 online aan te bieden.