De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Nederlandse ambassadeur brengt kennismakingsbezoek aan ROS

De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Walter Oostelbos, heeft op dinsdag 20 februari 2024 een kennismakingsbezoek gebracht aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Tijdens dit bezoek zijn samenwerkingsmogelijkheden tussen het ministerie en de ambassade besproken, met een specifieke focus op de verdere ontwikkeling van gemeenschappen in het achterland.

Minister Gracia Emanuël van ROS benadrukte tijdens de gesprekken het belang van het identificeren en begeleiden van talenten in het binnenland. Daarnaast werd gesproken over manieren om jongeren in afgelegen gebieden bewust te maken van de mogelijkheden van groene economie, naast traditionele sectoren zoals veeteelt en landbouw, die kunnen bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

Een ander belangrijk onderwerp van het gesprek was het ‘Mankandra project’, aangeboden aan de Surinaamse overheid door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit project biedt capaciteitsversterking aan de Surinaamse overheid, waarbij elk ministerie via het directoraat projecten kan indienen voor versterking op het gebied van beleid.

Er is afgesproken dat er in maart trainingen en sessies zullen worden verzorgd op verschillende gebieden, met name gericht op het versterken van de bestuursdienst in Suriname. Het ministerie zal de informatie verzamelen om te bepalen of er een vervolg aan deze trainingen wordt gegeven, waarbij de mogelijkheid van verlenging zeker in overweging wordt genomen. Trainingen zullen in alle districten van Suriname worden verzorgd, waarbij Brokopondo als eerste aan de beurt komt.