De Boodschap
Justitie & Politie

Nederlandse politiedelegatie op oriëntatiebezoek bij JusPol

Het ministerie van Justitie en Politie heeft in de week van 22 mei diverse oriëntatiebezoeken georganiseerd tussen een delegatie van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid en verschillende Surinaamse politionele diensten. De Nederlandse delegatie bestaat ondermeer uit Monique Commelin, directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering en politiechef van de Eenheid Amsterdam, Frank Paauw. De eerste vergadering vond plaats op maandag 23 mei in de vergaderzaal van het ministerie van Justitie en Politie. Tijdens de ontmoeting is de versterking van de justitiële en veiligheidsbanden tussen de twee landen besproken.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft aangegeven dat dit bezoek in lijn is met het huidig beleid om relaties met internationale partners te versterken. Behalve met Nederland, wordt ook gewerkt aan de banden met Guyana en de Verenigde Staten van Amerika. Minister Amoksi vindt het zeer belangrijk dat het veiligheidsvraagstuk en de criminaliteitsbestrijding de prioriteit genieten tijdens de verschillende gesprekken. Monique Commelin, vindt het belangrijk om de samenwerking met Suriname te intensiveren en te versterken.

Op 24 mei is de delegatie met de minister, de Korpschef en Regiocommandant Oost Regene Doua, afgereisd naar het oosten om oriëntatiebezoeken te doen bij verschillende politieposten. De delegatie heeft bezoeken gebracht aan de politiebureaus te Meerzorg en Richelieu. Ook bij de controlepost Stolkertsijver is er rondgekeken en zijn de uitdagingen besproken. Tijdens de reis heeft minister Amoksi samen met de delegatie meetings gehad met de districtscommisarissen van Commewijne, Marowijne Zuid-West en Marowijne Noord-Oost. In Albina heeft de delegatie de Douane en de Immigratiedienst aldaar bezocht.

De delegatie heeft op 25 mei een bezoek gebracht aan de NV Havenbeheer en het Politiebureau Nieuwe-Haven. Na een korte introductie over de organisatie door de directeur van de N.V. Havenbeheer, Andreas Talea kreeg de delegatie een presentatie verzorgd door operations manager C. Getrouw. In de presentatie zijn de geplande projecten voor de Haven uitgelegd. Ook de huidige werkprocedures en de lay-out van de Haven zijn gepresenteerd. Met de opkomende olie en gasproductie zal het volume dat verwerkt moet worden op de haven drastisch toenemen. Om deze groei te accommoderen zal er bij de haven een grote uitbreiding plaatsvinden. Na de presentatie heeft de delegatie een rondleiding gekregen op de haven.

De delegatie heeft vervolgens een bezoek gebracht aan het bureau Kapitale Delicten te Nieuwe Haven waar zij door de waarnemend Korpschef Commissaris Kensen, de directeur Operaties KPS Commissaris Isaacs en het waarnemend hoofd van de Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) hoofdinspecteur Dragman zijn ontvangen. De Korpschef haalde aan dat de samenwerking met Nederland belangrijk is omdat criminele netwerken vaak verspreid over verschillende landen werken. Om effectief op te treden tegen internationale criminele organisaties is het nodig dat er een gezamenlijke aanpak plaatsvindt door de betrokken landen. Goede en snelle onderlinge communicatie is daarbij een belangrijke voorwaarde. Hierna kreeg de delegatie een rondleiding langs de afdelingen van Kapitale Delicten. Op donderdagochtend 26 mei heeft de delegatie kort voor hun vertrek naar Nederland een beleefdheidsbezoek gebracht aan de President van de Republiek Suriname.