De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Nederlandse zaakgelastigde brengt kennismakingsbezoek aan minister LVV

De tijdelijke zaakgelastigde van Nederland in Suriname, Henk van der Zwan, bracht een kennismakingsbezoek aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, ing. Parmanand Sewdien. Dhr. van der Zwan was bij dit bezoek op dinsdag 20 oktober 2020 vergezeld van mevrouw Merit Bottse, die belast is met economische aangelegenheden op de ambassade van Nederland.

Bij dit bezoek is onder andere gesproken over de komst van een ambtelijke missie vanuit Nederland van 2 tot en met 5 november. Deze missie zal bestaan uit vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën, Landbouw, Economische Zaken en Defensie. De tijdelijke zaakgelastigde gaf aan dat Nederland gebieden heeft geidentificeerd uit het regeerakkoord waarop kan worden ingespeeld.

Zowel vanuit de zijde van het ministerie van LVV als de Ambassade waren het overeens dat de samenwerking zich voornamelijk zal concentreren op technische assistentie op verschillende gebieden.

Minister Sewdien is een grote voorstaander van een samenwerkingsplatform tussen agrariërs van beiden landen dat uiteindelijk zal moeten leiden tot partnerships tussen de bedrijven.

De Surinaamse ondernemers kunnen hierdoor makkelijker de Europese markt betreden en de Nederlandse bedrijven zullen ook de Caraïbische markt aandoen waardoor er een win-win situatie ontstaat.