De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

NH voert in samenwerking met EBS driedaagse missie uit te Godoholo

“Mi a wani fika a dunguu, neeng ede meki mi akisi fu deng hali a faya doo a mi osu.” Vertaald: “Ik wens niet in het donker te vertoeven, daarom vraag ik de huisaansluiting”. Met dit statement als ingang, heeft een team van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) onder leiding van onderdirecteur Energie, Valerie Lalji, het dorp Godoholo in het verzorgingsgebied Tapanahoni, Sipaliwini bezocht.

Tijdens deze driedaagse missie hebben functionarissen van de afdelingen Community Engagement and Development (CED), Voorlichting, de Project Executing Unit (PEU) en de Dienst Elektrificatievoorziening (DEV) samen met prominente personen van het dorp, de lokale gemeenschap bewustgemaakt. Dit, rond het zonne- energiesysteem, die binnenkort opgeleverd zal worden en het dorp van 1x 24 uur stroom zal voorzien. Ook zijn gedurende de missie door functionarissen van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) controlewerkzaamheden uitgevoerd aan het distributie- en zonnepanelen netwerk.

Fase I bewustwording

In deze eerste fase van de campagnevoering, zijn de bewoners ingelicht over het belang van het opteren voor een huisaansluiting en het proces, hieraan gekoppeld. In dit kader is met het traditioneel gezag en de bewoners een krutu belegd van waaruit de verantwoordelijkheid zoals het betalen van de stroomrekening, de verwachtingen, verlangens alsook de zorgpunten van de gemeenschap zijn besproken. Eveneens is ingegaan op het besluit en de noodzaak van overheidswege tot het afbouwen van het oude systeem, enige periode na de oplevering van de solar plant. Diverse sprekers, waaronder de onderdirecteur Energie, NH-medewerkers, de installateur, en technici van de EBS, informeerden de gemeenschap over hun rol in het kader van de vernieuwing, de ontwikkelingskansen en – mogelijkheden voor de gemeenschap. Verder zijn door het team huis aan huis bezoeken afgelegd waarbij de huisaansluitingen zijn geïnspecteerd en de dorpsgemeenschap persoonlijk is geïnformeerd.

Controle distributienet

Met de uitgevoerde controle en inspectie van de solar plant en het distributienetwerk door experts van de EBS is conform de nodige standaarden het systeem nagegaan en zal rapportage worden opgemaakt, evenzo zullen eventuele bijstellingen plaatsvinden. Hiermee wordt dan ook de laatste hand aan het distributienetwerk van het hybride zonne- energiesysteem (een combinatie van zonnepanelen, batterijopslag en een generator) gelegd.

Binnen afzienbare periode zal het solar-systeem te Godoholo in gebruik worden genomen. Ook zal de gemeenschap verder bewust worden gemaakt over het belang van energiebesparing, betaling van de stroomrekening en het koesteren van het systeem. Het project vloeit voort uit de Global Environment Facility/Inter-American Development Bank (GEF/IADB)-samenwerking met de overheid. Het bezoek is afgelegd van 13 juni tot en met 15 juni 2022.