De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Nickeriaanse boeren tekenen contracten voor ontvangst stuk landbouwterrein

In de vergaderzaal van het Anne van Dijk rijstonderzoekers centrum (ADRON), heeft de ondertekening plaatsgevonden van contracten met 25 boeren die in aanmerking zijn gekomen voor een stukje terrein in de Koningin Juliana polder op het Fai complex en de Agri coöperatie Shaktimaan. De ondertekening vond plaats op zaterdag 27 januari 2024.

De belanghebbenden hebben hun overeenkomsten getekend met de voorzitter van de agri-coöperatie Shaktimaan, Jamilah Salarbax onder het toeziend oog van minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Deze boeren zullen de komende tijd in de gelegenheid worden gesteld om groenten en fruit op een professionele manier te verbouwen met ondersteuning van het ministerie van LVV.

De komende week zullen de overige boeren in de gelegenheid gesteld worden hun overeenkomsten te sluiten.