De Boodschap
Kabinet van de PresidentTransport, Communicatie en Toerisme

Nieuw beleidsplan Canawaima wordt mogelijk in januari gepresenteerd

Het ligt in de bedoeling dat het nieuwe beleidsplan van de Canawaima Ferry Services in januari 2022 aan de regering en de Raad van Ministers wordt gepresenteerd. De Raden van Commissarissen (RvC’s) van dit parastataal bedrijf hebben op vrijdag 19 november 2021 een onderhoud gehad met onder meer president Chandrikapersad Santokhi en minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). De bewindsman zegt dat partijen zich hebben gebogen over de stand van zaken sedert er in september twee volwaardige RvC’s zijn benoemd en er in Nickerie gesprekken zijn gevoerd op ministerieel niveau. Tijdens deze gesprekken zijn er afspraken gemaakt over de continuïteit van het bedrijf.

Hierover is er vrijdag rapportage gedaan aan de regering en tevens een presentatie gegeven, waarbij vooral is gekeken naar de financiële cijfers van Canawaima. Het bedrijf staat wat haar schuldpositie betreft zes boekjaren achter, waardoor er in de komende periode een inhaalslag gepleegd zal moeten worden. Nu er sprake is van good governance is volgens minister Jubithana ook besloten dat er thans gerichte stappen worden ondernomen om zaken goed te belichten en in kaart te brengen. Het ministerie van TCT c.q. de regering zal als aandeelhouder niet alleen de RvC’s, maar ook de directievoering eraan houden dat zaken richtig verlopen. Het is volgens de TCT-bewindsman van belang dat er verder wordt gewerkt aan het beleidsplan. “In januari zullen ze zover zijn om het nieuwe beleidsplan te presenteren aan de ministers en president om te zien welke opportunities er zijn en hoe ze deze gaan benutten.”

De bewindsman merkt ook op dat Canawaima innovatief moet worden en uit een ander vaatje tappen om de omzetten te verhogen. “Canawaima is uiteindelijk een werkarm van de overheid en daaruit moet er rendement voortvloeien,” aldus de TCT-minister. Tijdens de meeting is aan de RvC’s meegegeven dat Canawaima als parastataal bedrijf een wezenlijke bijdrage moet gaan leveren aan de dienstverlening binnen de economie en ook van betekenis moet zijn voor de lokale gemeenschap. De bewindsman merkt op dat de dienstverlening niet is wat er van Surinaamse zijde wordt verwacht, zeker gezien het feit dat Suriname weer haar eigen boot heeft ingezet. Hij erkent dat er uitdagingen zijn zoals een vereiste PCR-test. Dit stuk is intussen op basis van reciprociteit met Guyana opgelost. Echter is een andere uitdaging de verwachte toename van personenoversteek in verband met de komende feestdagen. Gedacht wordt aan twee vaarten per dag, ook om meer inkomsten te genereren. Dit moet echter nog op ministerieel niveau besproken worden.

Minister Jubithana zegt dat de toekomst van Canawaima – tegen de achtergrond van de bouw van de brug over de Corantijnrivier – een langetermijnvisie vereist. Er zal in elk geval naar een alternatief gekeken moeten worden, hetgeen ook al op ministerieel niveau besproken is. De bewindsman denkt in de richting van toerisme, waarbij de boten worden ingezet op de Corantijnrivier. Aan de RvC’s is meegegeven innovatief met deze ontwikkeling om te gaan. “Nieuwe doelstellingen mogen geenszins een weakness betekenen voor Canawaima. Er moet juist gekeken worden naar andere mogelijkheden inkomsten te genereren,” stelt de TCT-bewindsman.