De Boodschap
Defensie

Nieuw bestuur VRM brengt kennismakingsbezoek aan minister Mathoera

Het nieuw bestuur van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie en de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen. Op donderdag 12 oktober jongstleden heeft het nieuw bestuur onder leiding van de eerste-luitenant Jonathan Wolf te kennen gegeven dat zij vanaf het begin een goede samenwerking wil hebben om zodoende de belangen van haar leden beter te kunnen behartigen. Er zijn daarbij ook enkele onderwerpen aangehaald waar zij verbetering in zouden willen zien. Het gesprek is in gemoedelijke sfeer gevoerd en er zijn afspraken gemaakt om binnenkort weer om de tafel te zitten zodat er concreet kan worden nagegaan hoe bepaalde zaken kunnen worden aangepakt.

Minister Mathoera toonde zich ingenomen met de opstelling van de VRM en gaf aan zich ook te zullen inzetten om zaken binnen de beschikbare mogelijkheden, op te lossen. De bevelhebber wees de bestuursleden erop dat zij een belangrijke doorgeefluik zijn van de organisatie. Door terug te koppelen en te rapporteren, kan er ook tijdig naar oplossingen worden gezocht.