De Boodschap
Kabinet van de President

Nieuw Tripartiet Overleg moet crisis effectief aanpakken

Het Tripartiet Overleg dat in september 2021 is ingesteld, heeft goed werk geleverd waarbij in november van dat jaar een Tripartiet Akkoord is ondertekend door alle partners. “Vanuit het voortschrijdend inzicht dat uit het eerste speciaal Tripartiet Overleg is ontstaan, en vanuit de sociaaleconomische en financieel-economische ontwikkelingen die zich hebben gemanifesteerd, is besloten om het Tripartiet Overleg enigszins aan te passen”. Dit zei resident Chandrikapersad Santokhi bij de installatie van het nieuw Tripartiet Overleg op 11 april 2023 op het Kabinet van de President.

In de nieuwe opzet zal het Tripartiet Overleg op twee niveaus opereren, te weten: een beleidsteam en een technisch team. Het beleidsteam zal de beleidsprioriteiten vaststellen en monitoren, terwijl het technisch team de prioriteiten die zijn aangegeven zal uitwerken, en eventueel nieuwe vraagstukken voorbereiden en voorleggen aan het beleidsteam. Het nieuw geïnstalleerd orgaan verschilt fundamenteel met het vorige, omdat de overheid nu vertegenwoordigd is door ministers die ter plekke of daarna beleidsbesluiten kunnen nemen. Bovendien kunnen zij indien nodig een beroep doen op het staatshoofd.

Het beleidsteam wordt voorgezeten door minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. De voorzitter van het technisch team is Sonny Kertoidjojo, terwijl Malti Baboeram Panday als secretaris zal optreden. Daarnaast zijn er zeven vertegenwoordigers van de overheid, drie van de vakbeweging en vier uit het bedrijfsleven.

President Santokhi ziet graag dat er gewerkt wordt volgens een consensusmodel. Dit houdt in dat er zo weinig mogelijk eenzijdige standpunten worden ingenomen, én voorkomen moet worden dat er op bepaalde gebieden geen besluiten kunnen worden genomen omdat partijen het niet met elkaar eens kunnen zijn. “Alle groepen moeten hun bijdrage inzien”, aldus het staatshoofd. Het nieuwe Tripartiet Overleg zal aanzitten tot eind december 2024