De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Nieuwe directeur aangesteld bij de NV SWM

Bij de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij is tijdens de A.V.A.
(Algemene Vergadering van Aandeelhouders) op vrijdag 7 januari 2022
Dhr. Clifton Lienga B. Tech aangesteld als directeur. Hij volgt Marlon
Oosterling op, die vanaf januari 2016 de leiding heeft gehad over dit parastataal
bedrijf.

Tot zijn aanstelling als directeur fungeerde Lienga als Hoofd van de afdeling
Technische Diensten binnen het waterbedrijf. Daarnaast gaf hij ook leiding aan een speciale werkarm binnen de organisatie ter verbetering van de watervoorziening in het binnenland. Clifton Lienga is vanaf 2007 in dienst van de SWM.