De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Nieuwe onderdirecteur LVV regio west aangesteld

Waarnemend Landbouwdirecteur, Soedeschand Jairam, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op vrijdag 28 oktober 2022 de leiding van de dependance in het district Nickerie overgedragen aan Jamila Salarbax. Zij neemt over van Dewdath Ramnath die in november 2020 werd aangesteld als waarnemend onderdirecteur Landbouw Regio West.

“Positief denken, met mekaar werken en vooral vergeving gezind zijn tegenover mekaar zijn de ingrediënten voor een prettige en vlotte samenwerking op de werkvloer. In deze tijd waar de voedseltekorten in de wereld steeds groter worden, waar zwaardere eisen worden gesteld voor voedselveiligheid en waar de roep van boeren om ondersteuning steeds luider klinkt, rust er steeds een zwaardere verantwoordelijkheid op het ministerie van LVV. Laten we samenwerken om successen te boeken,” waren de welkomstwoorden van de waarnemend Landbouwdirecteur.

Onderdirecteur Salarbax is vanaf oktober 2017 in dienst van het ministerie en bezit een masters titel in de Landbouwkunde. De nieuwbakken onderdirecteur bedankte de leiding van het ministerie voor het in haar gestelde vertrouwen en beloofde nauw samen te zullen blijven werken met de staf en het personeel van regio west. Salarbax is de eerste vrouw die de leiding krijgt over regio west op het ministerie. Ook het district Coronie welke onder regio west ressorteert heeft per vandaag een ressortleider in de persoon van Miquel Uddenhout. Hij is reeds enkele jaren belast met de leiding van het ministerie in Coronie en is vandaag formeel benoemd in de functie van ressortleider.