De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Nieuwe PAHO/WHO  vertegenwoordiger voor Suriname overhandigt geloofsbrieven aan minister Ramdin

Op dinsdag 23 april 2023 heeft Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking de geloofsbrieven van de nieuwe vertegenwoordiger van de WHO/ PAHO voor Suriname, Dr. Lilian Reneau-Vernon, ontvangen.

Tijdens een kort onderhoud met de minister heeft Reneau-Vernon aangegeven dat er sprake is van goed contact met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Ook gaf zij aan bekend te zijn met de uitdagingen waarmee het ministerie van Volksgezondheid te kampen heeft, zoals tekort aan financiële middelen en het gebrek aan specialistisch verplegend personeel. Dr. Reneau-Vernon benadrukte dat de regio ook te maken heeft met dezelfde issues.

Het landen samenwerkingsprogramma betreft gezondheid is inmiddels ondertekend waarbij de nadruk ligt op het versterken van gezondheidssystemen, kwaliteit van de zorg, chronische ziekten en een gezonde levensstijl. In Suriname komen cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en longaandoeningen heel vaak voor die onder andere te maken hebben met het niet voldoende toepassen van een gezonde levensstijl.

Minister Ramdin is ook bekend met het fenomeen en benadrukte dat gezondheid en welzijn bewustzijn van kinds af aan aangeleerd moet worden. “Een gezonde levensstijl moet als vak onderwezen worden en daar horen schooltuinen ook bij. Het is belangrijk te starten bij de nieuwe generatie”, gaf de minister mee. Hij vroeg ook aandacht voor de mentale gezondheid, vooral bij jongeren.

De bewindsman gaf verder aan dat er ook veel aandacht is voor de traditionele medicijnen vanuit eigen bodem en dat het zodoende aan te bevelen is dat de WHO de traditionele medicijnen ook een plek geeft in de farmacie. China en India zijn zo ver in deze vorm van medicijnen, waarbij er gedacht wordt aan het opzetten van een ayurvedisch centrum.

Ten slotte gaf de minister Ramdin aan dat hij pleit voor een plan voor traditionele medicijnen en dat er ook moet worden gekeken naar fondsen hiervoor.  Hij gaf mee dat er vaak genoeg wel kennis aanwezig is, maar de mensen het kapitaal ontberen om een onderneming te starten.