De Boodschap
Kabinet van de President

Nieuwe president-commissaris en leden RvC Staatsolie benoemd

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van de Staatsolie Maatschappij Suriname is officieel het besluit goedgekeurd dat president-commissaris Leo Brunswijk, Mellisa Santokhi-Seenacherry, Harry Dorinnie en Nawin Ryan Nannan terugtreden als leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Zij worden vervangen door Herman Alendy (als president-commissaris) en de leden Bhoepsingh Willem Dwarkasing, Maya Debi Srihar Doobe en Leroy Jack. De AvA heeft op donderdag 20 oktober 2022 plaatsgevonden op het Kabinet van de President.

 De voordrachten zijn eerder goedgekeurd in de regeringsraad van 19 oktober 2022, waarna de leden per 20 oktober 2022 zijn benoemd. Terugtredend president-commissaris Brunswijk droeg conform de statuten de verslagen van alle gehouden RvC-vergaderingen over aan president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd zal deze stukken met de overige documenten, die hem nog moeten toekomen, officieel overdragen aan de nieuwe raad. De officiële RvC-overdracht zal op dinsdag 25 oktober aanstaande plaatsvinden. Staatsolie’s algemeen directeur Annand Jagesar bedankte de uittredende leden voor hun bijdrage in de afgelopen periode en wenste hen succes toe in hun verdere carrière.

Tijdens de AvA zijn ook andere zaken aan de orde gekomen zoals de problemen als gevolg van de wateroverlast in Brokopondo. Aan de regering is gevraagd om tegen de achtergrond van de klimaatverandering met oplossingsmodellen te komen. Verder is er gesproken over de verkoop van haar belang van 95 procent in de Rosebel Gold Mines (RGM) door IAMGOLD. Er zullen ten aanzien hiervan gesprekken worden gevoerd met de stakeholders.