De Boodschap
Natuurlijke HulpbronnenUncategorized

Nieuwe RvT Energie Autoriteit geïnstalleerd

Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) van de Energie Autoriteit Suriname geïnstalleerd. De raad voorziet de directie adviezen over vraagstukken rakende de energiesector. De raad wordt bemenst door 7 raadsleden, waarvan drie worden voorgedragen door de overheid. De overige vier worden door de universiteit, ondernemerswereld, consumentenwereld en de vakbeweging voorgedragen. De vorige raad heeft aangezeten tot 15 januari 2021. Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd door minister David Abiamofo op 9 juli 2021, met als ingangsdatum 15 januari 2021.

Het nieuw bestuur is gekozen voor drie jaar en wordt voorgezeten door Anand Kalpoe, die is voorgedragen door de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is Thelma Douglas voorgedragen. Door het ministerie van Economische Zaken is voorgedragen Samuel Mehairjan. Het ministerie van Financiën en Planning heeft Viren Adjodhia voorgedragen. Namens het bedrijfsleven en fabrikanten neemt Gerard Lauw zitting in de raad. Dino Oediet is door de vakbeweging afgevaardigd. Namens de consumentenkring neemt zitting mevrouw Grace Bosdorp.

De minister heeft de toezegging gedaan zich te zullen buigen over de remuneratie van de raad, omdat die gebaseerd is op een missive van 2016 en de bedragen liggen aan de lage kant. De minister sprak de nieuwe raad moed in, aangezien zij een uitdagende job zullen moeten klaren. “Het is een moeilijke job. We zijn thans in het traject om de sector klaar te maken voor de toekomst. Daarbij heeft de raad een belangrijke rol te vervullen. We zijn staan thans aan de vooravond van een nieuwe tarieven structuur voor energie. We hebben de afgelopen maanden heel veel energie gestopt in een methodologie die de meeste weerstand zal bieden voor de toekomst.”

 

Dave Abeleveen zegt lang naar dit moment te hebben uitgekeken, omdat de zittingsperiode van het vorige bestuur reeds verstreken was. Toch zegt hij dat er niet is stilgezeten, “want er is veel werk aan de winkel. Echter is er hier en daar wel stagnatie opgetreden, omdat de input van de raad noodzakelijk is.” De directeur hoopt op een vruchtbare samenwerking.

Anand Kalpoe, RvT-voorzitter zegt zich te zullen inzetten voor een vruchtbare samenwerking en zegt constructieve ondersteuning toe als het gaat om het verduurzamen van de energiesector.